Bodens kommun

Klart för P-hus i Boden

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 11:32 CET

 

Kommunen och Wiksténs Fastigheter har träffat ett avtal inför byggandet av ett parkeringshus i Boden. Parkeringshuset byggs nedanför Åhléns och beräknas vara färdigt i oktober 2010.

Parkeringshuset byggs för att förbättra parkeringsmöjligheterna i centrum bland annat för Enter galleria, Hotell Bodensia och centrumhandeln i övrigt.

Avtalet, som kräver kommunstyrelsens godkännande, innebär att kommunen ska uppföra ett parkeringshus med ca 265 platser. Byggstart planeras till våren 2010. Parkeringshuset beräknas vara färdigt under oktober 2010.

Avtalet ger Wiksténs Fastigheter en rätt och en skyldighet att lösa parkeringsfrågan i det nya parkeringshuset om Wiksténs Fastigheter väljer att utveckla och bygga till fastigheten Cedern 17 (Åhlens).

 

Ytterligare information:

Samhällsbyggnadschef

Lars Andersson

Tel 070-6271088


Fastighetsförvaltare

Dennis Wikstén

Tel 070-6755103