Borevind

Klart för Sveriges största landbaserade vindkraftsanläggning

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 09:41 CET

(Aktietorget: BORE)

Investmentbolaget Borevinds intressebolag RES Skandinavien har nu fått alla tillstånd för vindkraftsanläggningen Havsnäs i norra Jämtland. Anläggningen blir Sveriges hittills största landbaserade vindkraftsanläggning med 48 vindkraftverk.

Det är Högsta Domstolen, som nu givit besked om att miljötillståndet för anläggningen nu vunnit laga kraft. Därmed är det nu är det helt klart för att börja bygga.

- Högsta Domstolens beslut är väntat, men mycket glädjande, säger Borevinds VD Owe Linton. Det är ett av flera uttryck för att den storskaliga vindkraftsutbyggnaden nu kommer igång på allvar.

Projektet, som ligger i Strömsunds kommun och tidigare benämnts Alavattnet, har under hösten planerats och definierats i detalj, bland annat vad gäller val av vindkraftverk. Samlade bedömningar visar att vindkraftverk med en effekt på ca 2 MW är det bästa alternativet. Det innebär att anläggningens 48 vindkraftverk får en total effekt på cirka 96 MW.
Anläggningen ska nu säljas, enligt tidigare planer. Byggstart planeras till sommaren 2007 med driftsättning under 2008.

RES Skandinavien projekterar och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar i Skandinavien och ägs av det brittiska RES Europe Ltd. tillsammans med det svenska investmentbolaget Borevind.


För ytterligare information kontakta:

Owe Linton,
Tel +46 304 435 75
Mobil +46 706 574980
office@borevind.se
www.borevind.se

Om Borevind AB (publ)
Borevind investerar i främst onoterade bolag, som arbetar med olika slag av förnybar energi, såsom som vind, sol, biobränsle, småskalig vattenkraft och thermoenergi. De mindre företag som Borevind förvärvar andelar i ges möjlighet att växa genom att bli en del av en starkare företagsgrupp. Samtidigt ska företagens ofta mycket kunniga entreprenörer stanna kvar i företagen och driva utvecklingsarbetet vidare.

Bolaget som är ett investmentbolag har sitt säte och huvudkontor på Orust och är noterat på Aktietorget. Bolagets över 1140 aktieägare utgörs till övervägande del av privatpersoner och mindre företag i såväl Sverige som utomlands. Borevind har under 2006 investerat i vindkraft och solenergi och äger 20 procent i RES Skandinavien AB, 20,5 procent i Swedish Energy System Transition AB samt det helägda dotterbolaget Storrun Vindkraft AB.