Landstinget Halland

Klart lämna anbud på närakut i Kungsbacka

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 13:41 CEST

Anbudsgivare, som vill vara med och konkurrera om uppdraget att driva närakuten i Kungsbacka ska räkna på två alternativ ­- dels en verksamhet dygnet runt, dels öppettider mellan klockan 07:00 och 24:00. Det framgår av det underlag för upphandlingen som i dag blev offentligt. Närsjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i början av förra veckan att gå ut med en inbjudan till anbudsgivning.

Om allt går enligt planerna ska Kungsbackas närakut tas i drift den 1 januari 2006. Till en början kommer den att vara förlagd till nuvarande jourcentralens lokaler, för att sedan, om ombyggnadsplanerna för Kungsbacka Sjukhus blir verklighet, flytta in i nya lokaler i ett planerat nytt gårdshus.

- Tanken med närakuten är att ge en bra service åt patienter som snabbt behöver få en medicinsk bedömning och behandling. Det kan handla om akuta infektioner, sårskador och mindre skelettskador, berättar närsjukvårdschef Monica Berglund. Närakuten vänder sig till patienter där kontinuitet i vårdkontakten inte är så viktig, och ska avlasta våra vårdcentraler.

- Syftet är att fler Kungsbackabor ska kunna få sin vård på hemmaplan och att vårdcentralerna ska ha bättre utrymme för de patienter som behöver en regelbunden kontakt med sin vårdcentral.

Upphandlingsunderlaget reglerar vilka krav Närsjukvården Kungsbacka ställer på den som ska driva verksamheten. Det handlar bland annat om tillgänglighet och medicinsk säkerhet, om medarbetarnas situation och om ekonomisk soliditet hos den blivande entreprenören.

Anbuden kommer att bedömas med poäng inom tre områden: Hur verksamhetsidén och målen uppfylls, mängden av vård som erbjuds och priset. Den totala ekonomiska ramen är dock given, ca 20 Mkr.

Frågan om huruvida det ska finnas nattöppen vård i Kungsbacka orsakade tidigare i år en livlig debatt.

- Nu är det upp till anbudsgivarna att visa hur de kan lägga upp arbetet, säger närsjukvårdsnämndens ordförande Margareta Ödman. Den ekonomiska ramen är satt och vi frågar efter två prislappar - en för vård klockan 07-24, en för dygnet runt-öppet. Om det är möjligt att bedriva verksamheten dygnet runt med en rimlig ekonomisk kalkyl kommer det att visa sig i anbuden.

Intresserade entreprenörer har tiden fram till den 24 januari 2005 på sig att lämna anbud, vilka kommer att behandlas under sträng sekretess.

För mer information:
Närsjukvårdschef Monica Berglund, tfn: 070-536 49 99
Närsjukvårdsnämndens ordförande Margareta Ödman, tfn: 070-973 17 86