FMV

Klart med avtal för fortsatt Gripenutveckling

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 10:19 CET

FMV har skrivit avtal med Saab gällande utveckling och modifiering av 60 JAS 39 Gripen E till det svenska försvaret. Avtalet omfattar även nyproduktion av JAS 39 Gripen E till Schweiz, förbehållet att Schweiz beslutar att anskaffa Gripen. Flygplanen ska börja levereras 2018 och beräknas vara slutlevererade 2026.

Avtalet är utformat så att det innehåller ett antal delbeställningar som kommer att utfalla senare under 2013 och under 2014. Den beställning som nu lagts gäller utvecklings -och produktionsförberedelser. Kommande beställningar kommer bland annat att omfatta produktion, stöd -och underhållssystem. Kostnaden för avtalet är 47,2 miljarder SEK.

Avtalet innehåller delar som reglerar vad som gäller om Schweiz väljer att inte anskaffa Gripen.

När det gäller Schweiz val av Gripen är det Försvarsexportmyndigheten som ansvarar för det avtalet.

- Jag är mycket nöjd med det avtal FMV har förhandlat fram tillsammans med Saab. Det säger sig självt att bakom Sveriges hittills största industriavtal ligger ett omfattande och mycket krävande arbete från FMV och Saab sida där även Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Försvarsexportmyndigheten har deltagit. Med det här avtalet kommer FMV att kunna leverera ett kostnadseffektivt och kvalificerat stridsflygssystem till Försvarsmakten, säger Lena Erixon FMV generaldirektör.

Nu påbörjas arbetet med att omsätta avtalstexten i praktiskt arbete. Det kommer att ställa stora krav på FMV att inledningsvis arbeta med utvecklings -och produktionsdelen för att sen gå över till att arbeta med att vidmakthålla Gripensystemet under de kommande 25 - 30 åren.

- Det är ett långsiktigt arbete som vi på FMV nu ska påbörja. Att utveckla och vidmakthålla Gripen systemet de kommande 25-30 åren är en krävande uppgift. Samtidigt som vi ska vara ödmjuka inför uppgiften är det stimulerande och utmanande att få arbeta med ett så omfattande projekt som Gripensystemet, säger Dan Averstad, projektdirektör för Gripen vid FMV.

Med den nya JAS 39 Gripen E kommer Försvarsmakten att få ett stridsflygssystem med nya och utvecklade förmågor som möter de framtida operativa kraven. Den nya JAS 39 Gripen E kommer bland annat att ha en starkare motor, mer internt bränsle som ger ökad räckvidd och uthållighet, samt fler vapenbalkar och en högre lastförmåga.

Ny radar med elektroniskt styrbar antenn (AESA), uppgraderade presentationssystem i cockpit och modern avionik (flygelektronik) underlättar framgångsrika uppdrag.


Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. Vi tar fram produkter, tjänster och system till Försvarsmakten och andra myndigheter, ofta i samarbete med flera andra aktörer. Vår styrka är kombinationen av teknisk och affärsmässig kompetens. FMV skapar försvarsförmåga.