Stockholms Läns Landsting

Klart med företrädare för Vänsterpartiet i landstinget (v)

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 17:06 CET

Birgitta Sevefjord, tidigare sjukvårdslandstingsråd, kommer att företräda Vänsterpartiet som landstingsråd i opposition och gruppledare de kommande fyra åren.

Ny vice gruppledare blir Håkan Jörnehed, som under förra mandatperioden var ordförande för innerstadens sjukvårdsberedning. Båda väljs på landstingsfullmäktige i morgon.

- Jag kommer att fortsätta Vänsterpartiets arbete för jämlik och jämställd vård. Hälsoklyftorna i länet är fortfarande stora, både mellan olika grupper och områden men också mellan män och kvinnor. Här måste vi agera kraftfullt, det gäller inte minst mäns våld mot kvinnor. Men också bland barn och ungdomar finns stora behov som måste åtgärdas akut. Vi ser till exempel att den psykiska ohälsan bland unga och barnfetman ökar dramatiskt, säger Birgitta Sevefjord.

- Vänsterpartiet kommer också aktivt att bedriva tillgänglighets- och bemötandefrågor i vården. Det måste bli lättare att få vård för alla typer av åkommor och sjukdomar. Det gäller inte minst psykiskt sjuka och missbrukare, säger Håkan Jörnehed.

För mer information:

Birgitta Sevefjord (v), oppositionslandstingsråd

Tel. 070 - 737 41 17

Håkan Jörnehed (v), vice gruppledare

tel. 070 - 737 41 20