Volvokoncernen

Klart med försäljningen av Volvo Aeros amerikanska dotterbolag

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 14:42 CEST

Avyttringen av Volvo Aeros amerikanska dotterbolag Volvo Aero Services har genomförts. Ny ägare är det amerikanska investmentbolaget H.I.G. Capital.

I juli meddelade Volvo Aero att ett principavtal angående avyttringen av det amerikanska dotterbolaget, Volvo Aero Services, hade tecknats.

Det nya namnet på företaget är ”VAS Aero Services”. Claes Malmros kommer att kvarstå som vd för det nybildade företaget.

Bakom beslutet att avyttra Volvo Aero Services ligger Volvo Aeros strategi att fokusera på sin kärnverksamhet, att utveckla och tillverka komponenter till flygmotorer.

Verksamheten för underhåll av motorer till flygplan och gasturbiner som idag bedrivs i Trollhättan berörs inte av affären.

2010-10-07

Journalister som vill ha ytterligare information om VAS Aero Services, vänligen kontakta Claes Malmros, Tel: +1 561 998 9330.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 90 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2009 omkring 218 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.