Länsstyrelsen i Västernorrland

Klart med huvudsekreterare för nya strukturfonderna

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 11:06 CEST

Landshövding Gerhard Larsson har förordnat Monika Ljungmark Åfeldt till huvudsekretare för strukturfondspartnerskapet för Mål 2 Mellersta Norrland, som omfattar Västernorrlands och Jämtlands län. Gerhard Larsson är tillika av regeringen utsedd ordförande för partnerskapet.

Monika Ljungmark Åfeldt har arbetat på länsstyrelsen sedan 2001. För närvarande ingår hon i näringslivsavdelningen där hon är chef för den sektion som arbetar med kompetensförsörjning, projekt och företagsstöd i länet.

- Med sin erfarenhet från arbete med kompetensförsörjning och projekt på regional nivå, däri ingått medfinansiering till EU-projekt, kommer Monika att bli en utmärkt huvudsekreterare, säger Gerhard Larsson. I jobbet som huvudsekreterare kommer hon också att ha stor nytta av kunskaper från tidigare anställning som näringslivssekreterare i Strömsunds kommun i Jämtland.

Monika Ljungmark Åfeldt tillträder jobbet den 15 augusti.

Huvudsekreteraren ska bistå ordföranden och partnerskapet i förberedelse av partnerskapets möten och föreslå prioriteringar bland ansökningarna.

Programperioden är 2007-2013 och sammanlagt kommer partnerskapet att prioritera och bedöma ansökningar motsvarande cirka 270 miljoner kronor per år i EU-bidrag till projekt i Västernorrland och Jämtlands län. Inklusive offentlig medfinansiering kan man sammanlagt under perioden komma att disponera nära 3,5 miljarder kronor för att stärka regionens konkurrenskraft och sysselsättning.

Partnerskapet kommer att bestå av totalt 22 ledamöter från Västernorrlands och Jämtlands län. Nomineringsförfarandet pågår och förslag till ledamöter ska ha inkommit till ordföranden, landshövding Gerhard Larson, senast den 16 augusti. Första möte med partnerskapet är preliminärt planerat till mitten av september.För ev ytterligare kommentarer eller information kontakta landshövdingen via sekr tel 0611-34 93 50.