Railcare

Klart med norskt trafikeringstillstånd till Railcare Tåg

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 11:30 CEST

(Aktietorget: RAIL)

Railcare Tåg (namnändrat från Bantåg Nordic AB) har fått beviljat norskt trafikeringstillstånd för godstransporter. Mycket positivt för framtida affärsmöjligheter i Norge.

Railcare Tåg bedriver idag godstrafik med tyngdpunkt på timmertransporter samt materialförsörjning till järnvägsentreprenader.

Det norska tillståndet gäller i första hand trafik på Sörlandsbanan, Charlottenlund - Elverum och avser timmertransporter. Det finns synnergier med vårt systerbolag Three T som innehar lokförare med behörighet i Norge.

Mer om Railcare på www.railcare.se

För ytterligare information kontakta:
Dan Magnusson VD
Railcare Group AB
070 655 47 47
dan.magnusson@railcare.se

Kort om Railcare Group
Railcare Group AB (publ) är en koncern med fokus på att erbjuda järnvägsbranschen systemlösningar inom underhåll, säkerhet, miljö, metodutveckling och teknik. Företaget är organiserat i fem affärsenheter, konsulter, trumrenoveringar, entreprenader, export och transporter. De utnyttjar varandras kompetenser på ett fritt sätt för att uppnå det för beställaren optimala resultatet. Målet är att vara beställarens utvecklingspartner, på både kort och lång sikt. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande.
Railcare Group AB (publ) aktie är listad på Aktietorget sedan oktober 2007.
Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av åtta dotterbolag som är organiserade i fem affärsenheter. Företaget har 100 anställda och årsomsättningen är 160 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.