Jusek

Klart med nya löner för landets domare

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 15:12 CEST

Jusek och Domstolsverket har tecknat nytt löneavtal. Parterna har därmed tagit ett gemensamt ansvar för en lönebildning och lönesättning som stödjer verksamheten idag och framför allt den kommande generationsväxlingen.

Avtalet är treårigt och innebär tariffhöjningar enligt nuvarande lönemodell för perioden 1 oktober 2004 till 30 september 2006. Från 1 oktober 2006 införs en ny lönesättningsmodell med bedömning på individnivå utifrån särskilda kriterier. Detta möjliggör en differentiering av lönerna för ordinarie domare. Lönerna kommer att beslutas i kollektivavtal mellan Domstolsverket och Jusek.

- Det är ett bra avtal som innebär att vi på lång sikt säkerställer kompetensförsörjningen i domstolsväsendet. Det har varit väsentligt att kunna öka attraktionskraften för domarbanan i takt med att den öppnas upp för sökanden från andra verksamheter, säger Thomas Rolén, generaldirektör i Domstolsverket och Jan Carrick, ordförande i Juseks domstolssektion i ett gemensamt uttalande.

Parterna är ense om att det nya lönesystemet skall förberedas genom en levande dialog mellan chef och medarbetare, bland annat via utvecklingssamtal och lönesamtal.

För mer information:

Jusek
Göran Lundahl, facklig förtroendeman, 08-665 29 38, 070-665 29 38
Catarina Eklundh, ombudsman, 08-665 29 37, 070-665 29 37
Jan Carrick, ordförande Juseks domstolssektion, 036-15 69 85, 073-944 31 17

Domstolsverket
Monica Dahkbom, enhetschef, 036-15 53 18
Christina Helldén, förhandlingschef, 031-701 12 40, 070-835 90 75
Peder Jonsson, informationschef, 036-15 55 36, 070-635 90 82


Jusek är förbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare