Riksdagen

Klart med ordförandeposterna i utskotten

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 15:39 CEST

Riksdagens nyvalda 15 utskott har nu valt ordförande och vice ordförande inom sig. Utskotten kommer som tidigare att bestå av 17 ledamöter och minst lika många suppleanter.   Följande ledamöter valdes till utskottens presidier:   Konstitutionsutskottet
Peter Eriksson (MP), ordförande
Per Bill (M), vice ordförande   Finansutskottet
Anna Kinberg Batra (M), ordförande
Thomas Östros (S), vice ordförande Skatteutskottet
Henrik von Sydow (M), ordförande
Veronica Palm (S), vice ordförande Justitieutskottet
Morgan Johansson (S), ordförande
Johan Linander (C), vice ordförande   Civilutskottet
Maryam Yazdanfar (S), ordförande
Jan Ertsborn (FP), vice ordförande   Utrikesutskottet
Karin Enström (M), ordförande
Urban Ahlin (S), vice ordförande   Försvarsutskottet
Håkan Juholt (S), ordförande
Cecilia Widegren (M), vice ordförande   Socialförsäkringsutskottet
Gunnar Axén (M), ordförande
Tomas Eneroth (S), vice ordförande   Socialutskottet
Kenneth Johansson (C), ordförande
Lena Hallengren (S), vice ordförande   Kulturutskottet
Berit Högman (S), ordförande
Christer Nylander (FP), vice ordförande   Utbildningsutskottet
Margareta Pålsson (M), ordförande
Mikael Damberg (S), vice ordförande   Trafikutskottet
Anders Ygeman (S), ordförande
Jan-Evert Rådhström (M), vice ordförande   Miljö- och jordbruksutskottet
Matilda Ernkrans (S), ordförande
Bengt-Anders Johansson (M), vice ordförande   Näringsutskottet
Mats Odell (KD), ordförande
Maria Wetterstrand (MP), vice ordförande Arbetsmarknadsutskottet
Tomas Tobé (M), ordförande
Ylva Johansson (S), vice ordförande  

Maria Skuldt
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-817 67 06