Kriminalvården

Klart med rökfri kriminalvård

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 09:12 CET

Nya riktlinjer: Senast den 1 januari 2008 ska kriminalvården vara rökfri.

Kriminalvården ska verka för en rökfri inom- och utomhusmiljö. Målet är att med etappvisa insatser åstadkomma en rökfri inomhusmiljö för medarbetare, klienter och besökare senast den 1 januari 2008.
"Steg för steg"

- Hur det ska gå tillväga måste ske utifrån varje verksamhetsställes förutsättningar och möjligheter. Man får ta det steg för steg enligt den tidplan som är fastställd, säger Jeanette Tano, som varit med om att ta fram riktlinjerna.

Det är inte tal om något rökförbud. Rökning ska få ske, men endast på anvisad plats och – för klienterna – enligt gällande lokala ordningsregler. Till våren 2007 planeras utbildning för personalen, och de intagna som avtjänar längre straff ska samtidigt erbjudas stöd i att sluta röka.
Arbete påbörjat

Alltfler intagna har klagat på den rökiga miljön och flera anstalter och häkten har med goda resultat redan infört restriktioner mot rökning. Men det finns också farhågor för att riktlinjerna ska medföra ökad risk för hot- och våldssituationer.

- Den oron ska man ta på allvar. Därför är det viktigt att föra en dialog med klienterna och förtroenderåden, säger Jeanette Tano.

- Flera verksamhetsställen har redan jobbat aktivt med rökfrågan på ett föredömligt sätt, utan några större reaktioner från de intagna. Deras erfarenheter ska vi sprida i organisationen, säger Jeanette Tano.
Flera fördelar

Fördelarna med en rökfri kriminalvård är flera. Framför allt försvinner ett arbetsmiljöproblem. Men rökningen är också ett folkhälsoproblem och innebär en risk för bränder.

En rökfri kriminalvård ska också ses som ett led i en drogfri kriminalvård. De senaste årens beroendemedicinska forskning har visat att nikotin understödjer missbrukskänslighet och förstärker effekten av andra droger.

- Rökning dödar, det gäller såväl personal som intagna. Därför ska kriminalvården vara rökfri, säger generaldirektör Lars Nylén.