Socialdepartementet

Klart med vaccin mot pneumokocker till alla barn

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 13:09 CEST

Kommentar från äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av regeringens och SKL:s överenskommelse om finansieringen av pneumokockvaccin i det nationella vaccinprogrammet för barn:


- Det är bra att en överenskommelse träffats om finansieringen av pneumokockvaccinet. Det är ett välbehövligt vaccin som skyddar små barn mot de allvarliga, livshotande sjukdomar och komplikationer som pneumokockinfektioner kan ge upphov till. Regeringen tillför i budgetpropositionen 150 miljoner per år under 2009-2012 och därefter 120 miljoner kronor om året.

- Effektiva vacciner har stor betydelse för folkhälsans utveckling. I ljuset av nya infektionshot och en mer innovativ vaccinindustri finns det nu behov av att se över nuvarande reglering för det nationella vaccinprogrammet. Regeringen avser därför att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos
Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65

Henrik Kjellberg
Politiskt sakkunnig
08-405 33 60