Sveriges Byggindustrier

Klart med Väg- och Ban

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2013 16:05 CEST

Väg- och Banavtalet mellan Sveriges Byggindustrier och Seko är klart.
- Vi konstaterar att vi har ett treårsavtal på plats inom märket för väg- och banområdet, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef.

Det nya avtalet kommer att löpa ut den sista april år 2016. Löneökningarna kommer i snitt att ligga på 697 kronor per månad enligt märket. I avtalet ligger också föräldrapenning och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) inom ramen för det beslutade LO-paketet. Medarbetarna inom elarbete kommer att få mera skyddskläder. Arbetsmiljöfrågorna kommer även fortsättningsvis att hanteras i samverkan i det branschråd som redan finns med Trafikverket och parterna.

Frågan om säsongsanställningar på arbetsplatser i Norrland kommer att redas ut i en gemensam arbetsgrupp liksom frågan om korttidsanställningar.

- Det är bra att vi skapar en gemensam syn och inventerar kring säsongsanställningar och korta anställningar, säger Ola Brinnen, avtalsansvarig jurist.

Sveriges Byggindustrier ser positivt på att kunna arbeta med flera frågor under mellanperioden mellan avtalsrörelserna. Det finns angelägna områden som man fortfarande inte kommit någonvart med i förhandlingsrummet.

- Jag är besviken över att vi inte har kommit framåt med flexibiliteten när det gäller arbetstiden men eftersom vi har goda relationer med Seko hoppas jag att vi kan fortsätta diskutera detta. Vi vill även diskutera frågor som är viktiga ur Sekos synvinkel, säger Ola Brinnen.

Fakta: Snittlönen bland väg- och banmedlemmarna enligt förhandlingsunderlaget är 29 462 kr/månad, eller 169,32 kr/tim. Löneökningen enligt det nya avtalet innebär i snitt över tre år 697 kr/månad varje år. Månadslön blir huvudlöneform f o m den 1 jan 2014.

För ytterligare information, kontakta Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, 070-381 00 87, eller Ola Brinnen, arbetsrättsjurist och ansvarig för Väg- och Banavtalet, 073-417 95 01

Pressbilder: http://www.bygg.org/press/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org