Socialdepartementet

Klartecken för detaljplan för Norviks hamn i Nynäshamn

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 16:16 CET

På torsdagen avslog regeringen överklagandena om detaljplanen för Norvik, Stockholm-Nynäshamns hamn i Nynäshamns kommun. Regeringens beslut innebär att kommunens beslut om att anta detaljplanen står fast.

- Med detta beslut har regeringen skapat förutsättningar för en viktig strategisk satsning i Stockholmsregionen vad gäller tillväxt och jobb, samt en minskad miljöpåverkan, säger civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Syftet med detaljplanen är att omvandla området till ett effektivt och attraktivt hamn- och verksamhetsområde. Hamnen ska fungera för container- lastbils- och järnvägstransporter till och från Stockholms- och Mälardalsregionen. I anslutning till hamnen kommer mark att kunna erbjudas för verksamheter som vill etablera sig. Transporter till och från området ska kunna ske både med bil och järnväg.

Miljööverdomstolen beslöt i december 2010 att hamnverksamheten är tillåtlig enligt miljöbalken och lämnade över till miljödomstolen att föreskriva om de närmare villkoren för verksamheten.

Kontakt:
Marie Becker
Dep. Sekreterare
på miljödepartementet
08-405 40 71

Dan Jormvik
Pressassistent
hos Stefan Attefall
076-835 33 71