Hammarö kommun

Klartecken för flerbostadshus på Lillängsberget 2007

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 14:50 CEST

Nu kan AB Hammaröbostäder sätta ingång byggandet av två flerbostadshus på Lillängsberget. Fullmäktige gav vid sammanträdet den 28 augusti klartecken till byggnationen. Husen kommer att vara nio våningar höga och rymma sammanlagt 58 lägenheter i varierande storlekar.

Redan den 19 juni beslutade kommunfullmäktige om tillstånd att sätta igång samt beviljade kommunal borgen. Men då var beslutet förenat med ett villkor att minst 2/3 av lägenheterna skulle vara tecknade och handpenning betald. Det har dock visat sig omöjligt att sälja så många lägenheter under sommaren och därför har styrelsen för AB Hammaröbostäder begärt revidering av kravet på förhandsteckning.

I dagsläget är 14 lägenheter tecknade. Kommunfullmäktiges majoritet uttrycker dock en stor tilltro till projektet och tror att alla lägenheter ska kunna säljas innan det blir dags för inflyttning om cirka 15 månader. Därför beslutade kommunfullmäktige att slopa kravet på förhandsteckning vilket innebär att AB Hammaröbostäder snarast kan sätta igång projektet. Mot beslutet reserverade sig kommunfullmäktiges ledamöter från oppositionspartierna m, c, fp och kd.

Vill du veta mer – titta på AB Hammaröbostäders hemsida:
www.hammarobostader.se