Försvarsdepartementet

Klartecken för FRA - lag

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 10:57 CET

- Lagrådets yttrande är tydligt. Vi måste kunna skydda vårt land och detta är med regeringens förslag möjligt att göra utan orimliga intrång i den enskildes integritet. Lagrådet har gjort noggranna avvägningar av behovet av en väl fungerande försvarsunderrättelseverksamhet i förhållande till behovet av skydd för den enskildes integritet. Lagrådets yttrande är klargörande och ger vägledning i denna viktiga fråga.

Det säger försvarsminister Mikael Odenberg i en kommentar till Lagrådets yttrande över remissen "En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet".

- Jag kommer nu att fortsätta beredningen av en proposition i ärendet. Min första åtgärd blir att kontakta socialdemokraterna för att vi tillsammans med dem ska bedöma hur vi bäst omhändertar Lagrådets konstruktiva synpunkter. Min strävan är att vi ska nå bredast möjliga majoritet kring en ordning som säkerställer både en fungerande försvarsunderrättelseverksamhet och ett bra skydd för den enskildes integritet.Kontakt:
Niclas Bengtsson
Pressekreterare hos Mikael Odenberg
08-405 25 15
070-353 78 22
niclas.bengtsson@defence.ministry.se

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
dennis.abrahamsson@defence.ministry.se