Accelerator Nordic AB

Klartecken för klinisk studie med Skruvcoat

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 10:28 CET

Produkten Skruvcoat, som utvecklats inom Accelerators dotterbolag AddBIO, ska användas i en ny klinisk studie, som nu har fått klartecken att startas. Studien ska inkludera 20 patienter som opereras för utslitna knän och beräknas vara slutförd under 2011. AddBIO rapporterar samtidigt att den sista patienten inkluderats i den pågående dentalstudien.

Skruvcoat är en implantatbeläggning som innehåller bisfosfonat, ett läkemedel mot benskörhet. När implantatet placeras i benet frisätts läkemedlet, vilket får till effekt att benet runt implantatet stärks snabbare och risken för komplikationer minskar. Skruvcoat är AddBIOs första produkt från teknologiplattformen FibMat, framtagen för att i en rad applikationer leverera läkemedel från implantat.

Knästudien ska göras vid sjukhuset i Hässleholm på patienter som genomgår knäledsdistraktion, det vill säga en förändring av knäledsvinkeln i syfte att ändra belastningspunkt. Studien ska visa om implantat med Skruvcoat får ett bättre fäste i smalbenet och knäleden än implantat utan denna beläggning. Infästningen kommer att mätas efter tre månader.

”Båda studierna bidrar till att översätta den stora potential som Skruvcoat visat i prekliniska studier till klinisk nytta i patienter. Detta är viktiga milstolpar för oss”, säger AddBIOs VD Trine Vikinge.

Dentalstudien som genomförs vid universitetssjukhuset i Linköping omfattar totalt 20 patienter och är en uppföljning av en pilotstudie. Även här undersöks om implantat med Skruvcoat fäster bättre i käkbenet än implantat utan denna beläggning. Infästningen studeras efter sex månader. Resultatet av studien beräknas kunna presenteras under tredje kvartalet 2011.

Båda studierna genomförs i samarbete med klinikerna, utan att dessa erhåller särskild ersättning.

Accelerator Nordic AB äger 72,75 procent av AddBIO AB.

 

För ytterligare information kontakta:

Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB, telefon 070 – 824 25 25

 

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde. De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har nått kommersialiseringsfas. Läkemedelsföretaget PledPharma, som har två projekt i fas II, förbereds för avknoppning. Av de andra företagen verkar flera inom nanoteknik. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien noteras på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se