Lunds universitet

Klartecken för MAXIV

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 13:11 CEST

Nu är det klart - MAXIV ska byggas. Forskningsanläggningen kommer att bli världens bästa anläggning för att undersöka partiklar på nanonivå med synkrotronljus. Etableringen stärker förutsättningarna för att även ESS-anläggningen hamnar i Lund och att Sverige blir ett världsledande centrum för forskning om material, energi och bioteknik. Idag har Lunds universitet, Region Skåne, Vetenskapsrådet och VINNOVA slutit ett avtal som innebär att bygget av anläggningen som beräknas kosta 2,6 miljarder kronor är i hamn.

Huvuddelen av finansieringen av MAXIV säkras av Vetenskapsrådet, VINNOVA, Lunds universitet och Region Skåne. Vetenskapsrådet och VINNOVA bidrar med ca en halv miljard kr, Region Skåne och Lunds universitet bidrar med 250 miljoner kr. Resterande delar förväntas bli finansierade av regeringens strategiska forskningssatsningar, och andra intressenter. Parterna är överens om att bygget av MAXIV bör komma igång redan år 2010.

- MAX IV kommer att betyda mycket för svensk och nordiskt material- och bioteknikforskning och det under lång tid, menar Pär Omling generaldirektör för Vetenskapsrådet.

- Det är ett stort förtroende som Lunds universitet har fått. Vi är tacksamma för den nationella uppbackningen som visar att regeringen ser forskningen som kommer att utföras där som ett prioriterat område, säger Per Eriksson rektor vid Lunds universitet. MAXIV kommer dessutom att stärka våra aktier när det gäller att få ESS-anläggningen förlagd till Lund.

- Detta är mycket betydelsefullt för hela Skåne. Forskning och utveckling utgör grundbulten i skapandet av tillväxt i regionen, och som regional företrädare kan jag inte annat än att glädjas över dagens besked, säger Jerker Swanstein(M), ordförande i Regionstyrelsen.


Om MAX IV
Etableringen av MAX IV innebär att Lund blir ett världsledande centrum för forskning om material, energi och bioteknik. MAX-lab är ett nationellt laboratorium och forskningen som bedrivs där är baserad på synkrotronljusstrålning (röntgenstålning). Denna strålning produceras av elektroner som färdas i nära ljusets hastighet genom magnetfält i en lagringsring. Med hjälp av strålningen kan egenskaper hos olika material utforskas.
Tre lagringsringar finns redan i på plats i Lund och nu ska den alltså den fjärde - MAX IV - byggas. Att ytterligare en ring behövs beror på den förbättrade nanotekniken. I takt med att den utvecklas måste även de metoder man använder sig av för att undersöka material förbättras. MAX IV kommer att bli 100 gånger mer effektiv än alla andra synkrotronljusanläggningar i hela världen. Partiklar som är några miljarddels meter stora (10-9 m ) kommer att kunna ses i genomskärning. Man kommer exempelvis att kunna göra kemiskt analyserade bilder av mycket små föremål som en bakterie eller få en bild av proteinstrukturen i ett virus.
Varje år gör runt 800 forskare från hela världen sina experiment på MAX-lab. De kommer från en rad olika vetenskaper: fysik, kemi, biologi, medicin, arkeologi, geologi mm. Såväl forskare från universitetsvärlden som industrin använder sig av anläggningen. Den nordiska läkemedelsindustrin använder sig redan idag av MAX-lab och kommer att göra det i ännu högre grad efter utbyggnaden.
Ritningarna för MAX IV är redan klara. Byggnaden baseras på en cirkulär form, med utgångspunkt i funktionsmått för ring och strålrör. Den yttre radien kommer att bli ca 75 meter och en inre gård ska ha en radie på 35 meter. Själva ringen får alltså en omkrets på över 500 meter. För att starta elektronerna byggs en lång rak accelerator som är 250 meter lång. Denna kan i en senare etapp i framtiden utvidgas med en frielektronlaser. Anläggningen ska byggas på Brunnshögsområdet i nordöstra Lund.

Kontaktuppgifter:
Per Eriksson, rektor Lunds universitet, 0708-24 71 06
Pär Omling, generaldirektor Vetenskapsrådet: 0708-229 839
Lars Börjesson, huvudsekreterare på Vetenskapsrådet, 0707-535 307
Lena Gustafsson, Generaldirektör VINNOVA, 08-473 30 03
Jerker Swanstein, ordförande Skånes regionstyrelse: 0708-55 55 54


Ulrika Oredsson
Pressansvarig, Lunds universitet
046-222 70 28
0701-47 27 40