Vägverket

Klartecken för Norra länken

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 14:46 CET

Regeringsrätten har idag avslagit sökandenas begäran om att regeringens beslut om arbetsplan samt detaljplan för Norra länken, delen Norrtull – Värtan, ska upphävas.

– Efter prövning har Regeringsrätten, som sista instans, gett grönt ljus för Norra länken. Vi är naturligtvis glada över detta beslut eftersom Norra länken kommer att innebära förbättrad miljö och framkomlighet och en avsevärt minskad trafikbelastning på flera innerstadsgator, säger Björn Terstad, projektchef för Norra länken.

Beslutet innebär att arbetet med upphandling av entreprenader fortsätter och att ett första spadtaget kommer att tas till sommaren när de stora entreprenaderna startar. Under hösten 2006 har en del förberedande arbeten påbörjats; Rivningar i Norra Stationsområdet och av gamla TV4-huset, ledningsomläggningar vid Frescati och Roslagstull samt arbetstunnlar vid Albano, Teknikhöjden och Uggleviksvägen. Dessutom har Vägverket genomfört ett metodförsök för tunneldrivning strax utanför Bellevueparken.

– Vägprojekt av Norra länkens omfattning kommer att medföra en del trafikstörningar under byggtiden. Vår förhoppning är naturligtvis att Stockholmarna har överseende med detta och att de ser fram emot de förbättringar av vägnätet som länken ger när den är färdigbyggd och tagen i bruk, avslutar Björn Terstad.

Den totala byggtiden för Norra länken beräknas till åtta år.

Mer information
Mer information om projektet finns på www.vv.se/norralanken

Kontaktperson: Björn Terstad, projektchef Norra länken, tel: 070-554 68 06.


Norra länken sträcker sig mellan Norrtull och Värtan och har en anslutning till Roslagsvägen vid universitetet. Tillsammans med Södra Länken och Essingeleden bildar den ett centralt beläget och sammanhängande trafikledssystem. Norra länken är en trafikled av riksintresse genom sin koppling till Värtahamnen och Frihamnen, landets viktigaste hamnar för gods- och persontrafik till Baltikum, Finland och Ryssland.

Norra länken innebär fördelar för boende och trafikanter i området. Genom att leda personbilar och tung trafik i tunnel kan flera miljömål uppnås; sänkta bullernivåer och sänkta kvävedioxidhalter är två exempel. Norra länken är också nödvändig för att uppnå trafiksäkrare innerstadsgator. När de 50 000 fordon som idag trafikerar Valhallavägen varje dygn minskas till hälften, skapas en säkrare och bättre miljö för oskyddade trafikanter.


Marianne Dunér
Informationschef
marianne.duner@vv.se
Direkt: 08-757 67 35
Mobil: 070-224 14 52
Fax: 08-98 23 23