Näringsdepartementet

Klartecken för nytt gemensamt radiokommunikationssystem

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 12:02 CET

Riksdagen godkände idag regeringens förslag till finansieringsplan för
utbyggnad av ett nytt radiokommunikationssystem för skydds- och
säkerhetsmyndigheter.

— Systemet ska förenkla samverkan och kommer att bidra till säkrare och
effektivare räddninginsatser i allt från minsta olycka till största
katastrof. Det här är väl använda pengar, och på sikt kommer den här
trygghetssatsningen att leda till lägre kostnader för samhället, säger
Jan Bergqvist, särskild utredare.

Investeringen på högst 2,3 miljarder täcker utbyggnad, utveckling och
förvaltning av det rikstäckande systemet år 2004-2009. Utbyggnaden sker
i etapper länsvis och systemet ska vara i drift januari 2005 i den
första etappen: Skåne, Kalmar och Blekinge län.

Systemet ska i första hand användas av Polisen, Kustbevakningen,
Tullverket, lokal- och regional krisledning, kommunal räddningstjänst,
ambulanssjukvården och Försvarsmakten.

Riksdagen utgår från att regeringen verkar för en så bred anslutning
till systemet som möjligt och förutsätter att regeringen säkerställer
att alla statliga myndigheter i den primära användarkretsen är med från
början när systemet tas i drift.

För närvarande pågår upphandlingen av systemet och beslut om leverantör
tas i början av år 2004.

För mer information: www.sou.gov.se/rakel

Jan Bergqvist
Särskild utredare
070-343 95 89

Gunilla Georgsson
Informatör
070-218 18 36