DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Klartecken för poliser i turban och huvudduk

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 09:50 CET

I Rikspolisstyrelsens övergripande mångfaldsplan finns numera bestämmelser om att poliser får bära turban, kippa eller huvudduk i tjänsten. Bestämmelsen har tillkommit efter överläggningar med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO).


Polisen kommer emellertid inte att ta fram någon turban, kippa eller huvudduk till uniformen utan det blir den enskilde polisen som får komma med förslag om huvudbonad i, som det heter, passande färg och form. Samråd om huvudbonaden kommer sedan att ske med arbetsgivaren.

Huvudbonaden får heller inte innebära att avsteg görs från säkerhetskrav eller arbetsmiljöbestämmelser.

-Att inte tillåta poliser i turban och huvudduk vore att utestänga stora grupper i Sverige från polisyrket. Därmed skulle polisen förlora i trovärdighet. Nu blir den istället ett gott exempel och ett föredöme för andra, säger DO Katri Linna.

-En polis i en religiös huvudbonad har också en viktig symbolfunktion.

Det var i samband med en granskning av statliga myndigheter som DO kunde konstatera att Rikspolisstyrelsens mångfaldsplan var ofullständig. Bland annat saknades centrala riktlinjer för hur polisen ska arbeta för att förebygga och motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Efter överläggningar med DO har Rikspolisstyrelsen nu kompletterat sin övergripande handlingsplan för etnisk mångfald med bestämmelser för huvudbonader till uniform.

-Vi är mycket glada över Rikspolisstyrelsens engagemang och arbete i frågan, säger Katri Linna.För ytterligare information kontakta:
Pressansvarig Per Rahbek 070-99 58 760