Falkenbergs kommun

Klartecken för stor cykelvänlig investering i centrala Falkenberg

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2017 11:16 CEST

Goda nyheter för alla som gillar att cykla i centrum. Falkenbergs kommun har blivit beviljat 15 miljoner kronor i statliga medel för att genomföra insatser som gynnar cykel- och kollektivtrafiken i centrum. Totalsumman för planerade investeringar uppgår till 30 miljoner kronor. Bland annat ska kommunen bygga nya cykelbanor längs med Holgersgatan.

Trafikverket meddelar nu att man vill bidra med närmare 15 miljoner kronor för att Falkenbergs kommun ska kunna genomföra en rad insatser som ”främjar hållbara stadsmiljöer”. Kommunen kommer bland annat bygga dubbelsidiga gång- och cykelbanor längs med Holgersgatan och delar av Arvidstorpsvägen.

- Det här blir nyckeln till det som knyter ihop cykelnätverket i stadskärnan. Det kommer att bli dubbelsidiga gång- och cykelvägar längs med Holgersgatan från Falkhallen, förbi gymnasieskolan och Hjulet ner till busstationen och runt kyrkan. Vi kommer även kunna komplettera de cykelstråk som saknas vid Sandgatan och Arvidstorpsvägen från rondellen vid biblioteket till fram till rondellen vid turistbyrån, säger Jesper Shabani, projektledare på kommunens samhällsbyggnadsavdelning.

PLANERINGEN REDAN IGÅNG
Utöver nya gång- och cykelvägar kommer kommunen också att satsa på ny vägvisning och skyltning för huvudcykelnätet i centrala Falkenberg. Sammanlagt beräknar kommunen att insatserna kommer kosta runt 30 miljoner. Villkoret för bidraget från Trafikverket är att kommunen betalar hälften av kostnaderna, vilket man kommer göra, under förutsättningen att arbetet blir klart under nästa år.

- Pengarna finns redan beslutade i vår budget, så nu är det bara att sätta igång. Vi har redan inlett planeringen, säger Jesper Shabani, projektledare på kommunens samhällsbyggnadsavdelning.

Det statliga bidraget från Trafikverket är tänkt att stödja insatser som ”särskilt främjar innovativa, kapacitetstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik.”

Falkenbergs kommun har som mål i sin cykelstrategi att andelen cykeltrafik ska öka, på bekostnad av framförallt biltrafik. Målet är att cyklandet ska stå för 21 % av det totala resandet år 2025 samt att det ska vara trafiksäkert, tillgängligt, tryggt och trevligt att cykla. Läs hela kommunens cykelstrategi här:

http://kommun.falkenberg.se/download/18.3dfeb8f9153eb24afa1cf2f/1460525908699/Cykelstrategi+2015.pdf

För mer information

Jesper Shabani, Projektledare samhällsbyggnadsavdelningen

Direkt: 0346 - 88 68 31

Mobil: 0727 - 40 60 62

jesper.shabani@falkenberg.se

Falkenberg är en tillväxtkommun med 43 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".