Stockholms stad

Klartecken för Vägverket att överta upphandling av miljöavgiftsteknik

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 13:36 CEST

Senast den 8 juli 2004 övertar Vägverket stadens pågående upphandling avseende utrustning mm inför försöket med miljöavgifter. I samband med övertagandet regleras också de närmare formerna för verkets övertagande.

Denna försäkran lämnades av Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö inför dagens extra kommunfullmäktigemöte i Stockholms stad. Vid fullmäktigemötet fattades beslut om att kommunstyrelsen har rätt att träffa kompletterande avtal med vägverket gällande upphandlingen, samt att träffa avtal med regeringen om finansieringen av försöket med miljöavgifter och återföringen av intäkterna för satsningar i kollektivtrafiken. Beslutet att överlåta den pågående upphandlingen till Vägverket innebär att Stockholms stad har gjort den självrättelse som kammarrättens dom uppmanar till.

Försöket med miljöavgifter inleds 12 juni 2005 och avslutas 31 juli 2006. Det är en mycket viktig del i arbetet med att göra Stockholm till en hållbar storstad. I höst öppnar Södra länken, Norra länken har planerad byggstart 2006 och två extra körfällt byggs till Klarastrandsleden. Avgiftsförsöket innebär att Stockholm står inför en historisk chans att lösa de stora trängsel- och miljöproblemen. Samtidigt kan vi genomföra en storsatsning på kollektivtrafiken som motsvarar omkring 1 miljard kronor, säger Annika Billström, finansborgarråd i Stockholms stad.

Den politiska debatten i Stockholm visar dessvärre att alternativen saknas. Den borgerliga oppositionen har i två års tid ägnat all sin kraft åt att soppa ett försök att minska trängseln och främja såväl vår stadsmiljö som vår livsmiljö. Detta utan att själva presentera en enda alternativ lösning på problemen med trängsel, miljöutsläpp eller bristen på resurser till kollektivtrafiken. Det är ett politiskt oansvar som fanns då moderaterna satt i majoritet och som lever kvar i opposition, säger Annika Billström.