Miljödepartementet

Klartecken om trafiklösning i Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:17 CET

Regeringen beslutade idag att tillåta byggandet av Partilleförbindelsen i Göteborg. Förbindelsen innebär en minskad trafikbelastning söder om Tingstadstunneln samt en minskning av det totala trafikarbetet. Tillstånd att anlägga broar över Säveån har tidigare lämnats av Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen.

Förbindelsen, som kommer att ges motorvägsstandard, är en ca 1 km lång bro från Ånäsmotet vid väg E 20 till en ny trafikplats i sydöstra Marieholm vid väg E 45. Syftet är att binda ihop dessa vägar och samtidigt avlasta en hårt trafikbelastade del av E 6:an.


Kontakt:
Eva-Lena Fahlström
Pressassistent
08-405 20 44
070-699 39 95
eva-lena.fahlstrom@environment.ministry.se

Ulla Gustavsson
Departementsråd
08-405 27 06
070-509 77 06

Anette Broman
Departementssekreterare
08-405 18 18