Socialdepartementet

Klartecken till fortsatta insatser för att förverkliga produktion av influensavaccin i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 10:24 CEST

Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson har idag tagit emot Lars Rekkes rapport om förutsättningarna för produktion av influensavaccin i Sverige.

Lars Rekke utsågs av regeringen den 12 januari i år till förhandlare med uppdrag att i kontakt med läkemedelsindustrier utreda olika former av "offentligt-privata" lösningar för att få till stånd en produktion av influensavaccin i Sverige.

Bakgrunden till uppdraget är att den globala kapaciteten att tillverka influensavaccin förväntas vara otillräcklig vid en pandemi. Regeringen har därför uppmärksammat att det inte är säkert att Sverige får tillgång till de mängder vaccin som skulle behövas. En inhemsk tillverkning av influensavaccin skulle öka förutsättningarna att vaccinera Sveriges befolkning i ett tidigt skede.

Slutsatserna i Lars Rekkes rapport pekar på att det finns förutsättningar för staten att gå vidare med förhandlingar om ett offentlig-privat samarbete för upprättandet av en vaccinproduktion i Sverige. Lars Rekke rekommenderar också regeringen att fortsätta förhandlingsarbetet.

Av slutsatserna i rapporten framgår det bland annat att ett fortsatt förhandlingsarbete i första hand bör inriktas på en tillverkning i mycket nära samarbete med ett etablerat vaccinföretag. Tillverkningen bör helst ingå i en struktur ägnad att över tiden trygga utvecklingsresurser, kunskapsöverföring och marknadskanaler. Vidare bör inriktning vara att en sådan tillverkning baseras på den nya teknologi som står inför ett sannolikt genombrott.

I en kommentar säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson:

- Vi har nu fått ett gediget underlag om förhandlingsförutsättningarna och en rekommendation om att vi från regeringens sida ska fortsätta arbetet med att förverkliga en vaccinproduktion i Sverige. Regeringen kommer i vårbudgeten att ge de förutsättningar som krävs för att snabbt kunna gå vidare. Regeringens ambition är att vi i Sverige vid en eventuell pandemi ska ha en vaccinförsörjning som täcker hela befolkningen.


Webbutsändning:
Se pressträffen i direktsändning med start torsdagen den 30 mars klockan 10.00.
http://www.regeringen.se/sb/d/6453/a/61143

Kontakt:
Stefan Sjöquist
Pressekreterare hos Morgan Johansson
08-405 29 38
070-228 70 99
registrator@social.ministry.se