Göteborgs universitet

Klas Östergren mottagare av Sixten Heymans pris 2010

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 09:08 CET

Författaren Klas Östergren får Sixten Heymans pris 2010. Priset på 275 000 kronor får han för "ett författarskap som vidareför och förnyar den stora realistiska berättartraditionen i svensk litteratur". Sixten Heymans pris delas ut var tredje år av Göteborgs universitet.

Klas Östergren är född 1955 i Stockholm. Han är en av Sveriges mest kända författare och debuterade 1975 med romanen Attila. Hans stora genombrott kom 1980 med Gentlemen. Klas Östergren har också skrivit för tv och film, bland annat långfilmen Veranda för en tenor som regisserades av Lisa Ohlin.

Klas Östergren tilldelas Sixten Heymans pris 2010 med motiveringen:
För ett författarskap som vidareför och förnyar den stora realistiska berättartraditionen i svensk litteratur. I Östergrens romankonst kombineras sofistikerad stilkonst med burleskt berättande och vindlande intrigbygge. I den centrala romansviten Gentlemen (1980), Gangsters (2005) och Den sista cigaretten (2009) möter läsaren såväl avancerad metafiktion som effektiv samhällssatir, samtidigt som den lilla människans motsägelsefulla vardagsexistens placeras i ett större, närmast mytiskt sammanhang. Med humor och klarsynt elegans fångar Östergren senmodernitetens villkor och konsekvenser för konsten och för livet.

Sixten Heymans pris har delats ut av Göteborgs universitet vart tredje år sedan 1938, varannan gång till en svensk skönlitterär författare och varannan gång till en svensk vetenskapsman/kvinna inom "den naturvetenskapliga grenen, förnämligast astronomi, geologi och kemi, för upptäckt eller utgivet arbete inom nämnda vetenskapsgren".

Pristagaren utses av universitetets styrelse efter beredning av respektive fakultetsnämnd. Bland tidigare mottagare av Sixten Heymans pris märks bland andra Per Gunnar Evander, Sara Lidman, Kerstin Ekman, Sun Axelsson, Sven Delblanc och Eyvind Johnson.

Sixten Heymans pris grundades genom en donation från Göteborgsföretagaren Sixten Heyman på 1920-talet.

För mer information, kontakta:
Yvonne Leffler, juryn för Sixten Heymans pris 2010, Göteborgs universitet
Tel: 031-786 52 94, 070-7167823, e-post: yvonne.leffler@lir.gu.se

Thomas Melin, presskontakt, Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet
Tel: 031-786 10 68, 0766-181068, e-post: thomas.melin@hum.gu.se