LO

- Klassisk moderatpolitik i ny förpackning

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 13:19 CEST

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om moderaternas budgetförslag
- Klassisk moderatpolitik i ny förpackning

- Moderaternas politik leder i första hand till att vi får en ny
låglönemarknad i Sverige. Den kraftiga sänkningen av a-kassan som
moderaterna föreslår skulle pressa ner lönerna och hämma löneutvecklingen.
En politik som på detta sätt motverkar utvecklingen av produktiva jobb,
skulle i förlängningen medföra att Sverige halkar efter i den
internationella ekonomin.

I moderaternas budgetförslag vill man sänka a-kasseersättningen från
nuvarande 80 procent till 65 procent av lönen. Beräkningar från
LO-ekonomerna visar att en genomsnittlig LO-medlem som blir arbetslös
skulle förlora ytterligare cirka 2 800 kronor i månaden med ett sådant
förslag.

- Moderaternas politik hotar inte bara de arbetslösa utan också dem som
har jobb. De kraftiga sänkningarna av a-kassan gör att den förlorar sin
roll som omställningsförsäkring. Människor som blir arbetslösa skulle då
drabbas av så stora inkomstminskningar att hela deras livssituation
förändras.

- Idag när allt fler inser värdet av att utforma föräldraförsäkringen så
att föräldrarna ges ökade möjligheter att dela på ledigheten, så tar
moderaterna flera steg tillbaka genom att bland annat föreslå sänkt
ersättningsnivå, slopande av den trettonde ?pappamånaden? och de 90
garantidagarna samt avvisa höjningar av lägstabelopp och tak. Detta är
inte modernt, utan gammal klassisk konservativ politik.