Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Klimaendringer i Arktis

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 10:11 CET

Nyt forstudie til kartlegging i kunnskaps- og koordineringsbehov av nordisk forskningssamarbeid er utgitt. Bakgrunnen for denne forstudien er de akselererende klimaendringene som særlig foregår i arktiske områder, og som også har konsekvenser for de nordiske land.

CICERO - Senter for klimaforskning har foretatt en gjennomgang av de ulike vitenskapelige problemstillingene som er relevante i forhold til studier av klima- og miljøendringer. Øystein Djupedal, Kunnskapsminister i Norge, skriver i forordet:

-Jeg er glad for at det nå gjøres en samlet nordisk innsats for at konsekvensene av klimaendringene blir kartlagt - med utgangspunkt i en rekommandasjon fra Nordisk Råd. Store deler av den nordiske befolkningen lever i sub-arktiske og arktiske regioner, og Norden forvalter betydelige land- og havområder her.

Forstudien fanger opp de mest nyttige områdene for videre studier av koordineringsbehov og forskningssamarbeid mellom de nordiske land. Forstudien tar utgangspunkt i relevant eksisterende dokumentasjon om klimaendringer på Arktis og det samfunnsmessige aspektet ved disse endringene.