Läkare för Miljön

KLIMAT OCH HÄLSA ÅNYO EN AKTUELL FRÅGA

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 17:49 CEST

Sommarens kontraster i Europa med värmebölja i söder, kyla och regn i norr, har tillsammans med larmrapporter om torka och bränder i USA, översvämningar i Asien och smältande Grönlandsglaciärer åter satt klimatförändringarna på kartan.

British Medical Journal har nyligen haft en artikel där de medicinska effekterna av klimatförändringarna beskrivs. Man kommer till slutsatsen att det är nödvändigt dels att minska utsläppen av växthusgaser, dels att vidta åtgärder för att anpassa samhället för de klimatförändringar som redan är oundvikliga.

I Sverige har vi varit duktiga på att kartlägga läkemedels kemiska effekter i naturen. I Storbritannien ska man nu titta på deras klimatpåverkan.

Klimatskeptikerna får det allt svårare. Indikationerna på att det är människan som till allra största delen står för ökningen av växthusgaser i atmosfären blir allt starkare och tydligare.

LÄS MER

BMJ om klimat och hälsa

Läkemedels klimatpåverkan undersöks 

Är du klimatskeptiker? 


LÄKARE FÖR MILJÖN Hållbar utveckling - bättre folkhälsa! www.lakareformiljon.se