Miljödepartementet

Klimat och kemikalier på nordiska miljöministrarnas agenda i Reykjavik

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 12:43 CET

De nordiska miljöministrarna vill hitta en modell för nya lösningar inom det globala klimatarbetet när det gäller att samverka mellan i-världen och utvecklingsländerna. Inriktningen är att skapa den modellen vid miljöministrarnas möte i Reykjavik, tisdag den 2 november.

- Nordens miljöministrar vill ta ledningen i att söka nya lösningar för att överbrygga den konflikt mellan nord och syd, som är en del av problemen i det globala klimatarbetet. Nu skissar vi på en stödmodell inom utsläppshandelsområdet med ett utvecklingsland, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

De nordiska miljöministrarna diskuterar också hur man tillsammans ska förstärka dialogen med u-länderna om grön ekonomi bland annat inför världskonferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro 2012. Miljöministrarna kommer vid mötet också att anta en vision för det nordiska miljömärket Svanen. Bland annat ska klimataspekterna lyftas fram tydligare som ett kriterium för miljömärket Svanen.

- Vi kommer också att stärka samarbetet i Norden för att gemensamt agera för att skydda människor och miljö mot hormonstörande ämnen och kemiska cocktaileffekter, d.v.s. där ämnen som blandas ger skadlig effekt, säger Andreas Carlgren.

Andreas Carlgren deltar också i nordiskt planministermöte som ersättare för Stefan Attefall. Mötet ska anta en handlingsplan för samarbete om planläggning som instrument för hållbar utveckling.

Ur programmet:

Måndag 1 november
Besök vid Hellisheidi geotermiska kraftverk. Möte med isländska Energimyndighetens chef Gudni Johannesson.

Tisdag 2 november
09.00   Nordiskt Miljöministermöte och Nordiskt         Planministermöte.

12.30   Miljöministrarna möter Nordiska Rådets Miljö- och       Naturresursutskott för att diskutera bl a      biologisk mångfald och kemikalier


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45

Jeanette Kratz
Departementssekreterare
070-830 16 72