Länsstyrelsen i Örebro län

Klimat- och sårbarhetsutredningen om översvämningsrisker – bygg inte för nära Hjälmarstranden!

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 08:58 CET

I dag släpps Klimat- och sårbarhetsutredningens delbetänkande som handlar om översvämningsriskerna runt Mälaren, Vänern och Hjälmaren. Ett av förslagen är att inte tillåta nybyggnader för nära Hjälmarens stränder.
– Det är rimligt och bra, tycker Länsstyrelsen i Örebro läns försvarsdirektör Gunnar Bergström, som bidragit med sakkunskap till utredningen.

Den förra regeringen utsåg förra sommaren Bengt Holgersson, f d landshövding i Skåne, till särskild utredare för att beskriva effekterna av klimatförändringar och hur sårbarheten påverkas.

I dag släpps delbetänkandet från utredningen av den del som just handlar om översvämningsrisker och avtappningsmöjligheterna när det gäller Vänern, Mälaren och Hjälmaren.

Tre förslag läggs i detta betänkande:
- Nybyggnation bör undvikas under den dimensionerande nivån för riskobjekt och viktiga samhällsfunktioner.
- Beredskapen hos myndigheter runt sjöarna bör höjas när det gäller översvämningsrisker
- Eventuellt extra resurser behövs för att förebygga eller lindra effekterna av klimatförändringar

För Hjälmarens del innebär det att man inte bör bygga viktiga anläggningar lägre än ungefär 1,8 meter över den normala Hjälmarstranden. Detta motsvarar för övrigt den ungefärliga nivån för hur Hjälmarens såg ut före sänkningen för drygt 100 år sedan.

Delbetänkandet ger också förslag på särskilda åtgärder för Hjälmaren:
- Valla in tätare bebyggelse runt Hjälmaren som finns under den så kallade hundraårsnivån, det vill säga cirka 1,0 meter över normal strandkant.
- Valla in eller höj utsatta vägar och åtgärda färjeläget för Vinöfärjan.
- Länsstyrelserna i Örebro och Västerås bör få i uppdrag att kartlägga invallningar och ge förslag till hur jordbruksmark ska skyddas
- Möjligheter att tappa ut vatten genom gamla Hjälmare Kanal bör utredas

– I huvudsak är det bra förslag, tycker Gunnar Bergström, som är ordförande i Mälardalens översvämningsgrupp som bildades 2001 och som har bidragit med synpunkter och kunskap till utredningen. Det är viktigt att veta att vatten från Örebro län påverkar både Vänern, Mälaren och Hjälmaren.

För mer info: Ring Gunnar Bergström på 0705–58 99 46