Tcktcktck Sverige

Klimataktioner i Stockholm onsdag 16 dec kl 11.55 resp 13.30

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 01:48 CET

Klimataktioner i Stockholm onsdag 16 dec kl 11.55 resp 13.30

I takt med att förhandlingarna i Köpenhamn närmar sig ett avgörande växer miljörörelsens otålighet över allt dribblande och schackrande från de olika parterna. EU har hög svansföring och lovar mycket men vilken substans har deras löften?

Miljörörelsen samlad i det internationella tcktcktck-nätverket har granskat EU:s utfästelser och funnit en mängd kryphål, som starkt reducerar värdet hos löftena. Se vidare i det bilagda dokumentet/pressmeddelandet.

För att in i det sista trycka på förhandlarna i Köpenhamn gör den svenska grenen av Tcktcktck-nätet i morron onsdag två aktioner i Stockholm.

Den ena vänder sig till allmänheten och till regeringen. På Drottninggatan utanför Rosenbad åskådliggör och kritiserar vi med gatuteater EU:s kryphålstaktik, delar ut flygblad och överlämnar en skrivelse till regeringen. Start kl 11.55.

I EU-husets atriumgård på Regeringsgatan 65 genomförs en liknande aktion, och en skrivelse till EU-politikerna överlämnas. Vi är där kl 13.30.

Bilder tas av aktionerna och visas på www.tcktcktck.se under eftermiddagen, samt finns på tillgängliga högupplösta för press. Kontakta Göran på 073-073 11 88.

VÄLKOMNA!

Kontakt: Göran Folin, Miljöförbundet Jordens Vänner goran.folin@telia.com
tel 08-601 94 14, 073-073 11 88

Tck tck tck… klimatförändringar håller på att försätta världen i en stor fara. Det finns fortfarande tid för att bygga en grönare och tryggare värld. Men klockan tickar. I december möts världens ledare i Köpenhamn för att avgöra vår framtid. Om tillräckligt många människor runt om i världen visar sitt stöd, kommer våra ledare få mod till att agera.

Tck tkc tck är en global kampanj under nätverket Global Campaign for Climate Action (GCCA). Nätverket har bildats för att påverka Köpenhamnstoppmötet i riktning mot ett klimatsäkert och rättvist avtal.

I Sverige är GCCA en informell mötesplats för svenska organisationer vars mål är att verka för informationsspridning och kunskapsutbyte inför Köpenhamnstoppmötet i december 2009. Vi kommer att mötas regelbundet under året och vissa organisationer kommer även att arbeta tillsammans runt vissa aktiviteter och internationella möten och tidpunkter.

Vi vill se till att Köpenhamnsmötet producerar ett klimatsäkert och rättvist avtal för människor och natur, såväl i Sverige som i övriga världen.