Länsstyrelsen Västerbotten

Klimatanpassning i fysisk planering

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 15:27 CET

Sveriges alla länsstyrelser har gemensamt tagit fram en vägledning för hur kommunerna kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

– Vi har gjort det för att underlätta för kommunerna och för att de ska få hjälp i att hantera klimatfrågorna i sitt planarbete, berättar Birgitta Heijer, vik. landshövding.

Klimatförändringarnas effekter påverkar samhället på olika sätt och den geografiska variationen är stor. De enskilda kommunerna har att besluta om kommunala riktlinjer och väga in klimatanpassningen i den fysiska planeringen.

– Det är en stor och komplex fråga och det finns en stor mängd information. Det kan därför vara svårt att veta hur man ska gå till väga och vad man ska ta hänsyn till. Därför har vi tillsammans tagit fram en vägledning, som är tänkt att fungera som en handfast metodbok, berättar Stina Westlin på Länsstyrelsen i Skåne län, ansvarig projektledare och en av författarna till ”Klimatanpassning i fysisk planering”.

Praktisk handledning

I handledningen beskrivs hur man gör i praktiken såväl före och under som efter planarbetet allt enligt den nya plan- och bygglagen.

– Vi hoppas att kommunerna med hjälp av denna skrift ska få stöd och vägledning i sitt arbete med klimatanpassning så att Sverige står väl rustat inför framtida klimatförändringar, säger Stina Westlin.

Sakkunskap på Länsstyrelsen

Det är länsstyrelsernas samlade sakkunskap klimat-, miljö- och planfrågor som bidragit till innehållet i vägledningen.

- Vi hoppas att de kommunala tjänstemännen ska ha nytta vägledningen. De får också gärna höra av sig och berättar hur de tycker att den fungerar så att vi kan utveckla den vidare. De kan också vända sig direkt till våra handläggare för att få hjälp och stöd, avslutar Birgitta Heijer.

Kontaktpersoner

Eila Eriksson
Enhetschef
Tel: 090-10 73 20
E-post: eila.eriksson@lansstyrelsen.se

Tina Holmlund
Klimatanpassning
Tel: 090-10 73 04
E-post: tina.holmlund@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.