Vänsterpartiet

Klimatavtal mot en 3 graders temperaturhöjning

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 16:01 CET

Rapporterna från klimatförhandlingarna i Köpenhamn är allt annat än positiva. Om ett avtal kommer att slutas under dagen så riskerar det enligt FN att leda till en global uppvärmning på 3 grader enligt det senaste förslaget på utsläppsminskningar.

- Ett avtal som resulterar i 3 graders uppvärmning är helt oacceptabelt. Redan en temperaturhöjning på 2 grader innebär mycket negativa effekter för livet på jorden. Det handlar om planetens överlevnad. Vänsterpartiet kan aldrig acceptera ett avtal som ger 3 graders uppvärmning, säger Wiwi-Anne Johansson miljöpolitisk talesperson (V).

- USA:s vägran att höja sina klimatmål, som innebär endast 4 procents minskning av utsläppen 1990-2020, är naturligtvis starkt bidragande till det svaga avtal som föreslagits. Men det är också mycket bekymrande att i-länderna i sitt bristanse ansvarstagande under förhandlingarna ökar klyftan mellan i-länder och u-länder. Här hade ett starkare ledarskap från Sverige som EU-ordförande och Danmark som organisatör varit önskvärt. Utvecklingsländerna är ju de som starkast kämpat för ett ambitiöst och bindande avtal, säger Wiwi-Anne Johansson.

Wiwi-Anne Johansson har svårt att hitta ljuspunkter från det senaste förslaget:

- Det är självfallet positivt att i-länderna nu för fram konkreta siffror för en klimatfinansiering. Men de nu föreslagna 100 miljarder dollar per år till 2020 är otillräckliga. Det är också nödvändigt att detta stöd till u-länderna kommer igång snabbt.

Kontakt: Wiwi-Anne Johansson 070-5764576

Vänsterpartiets presstjänst: 070-6200064