Klimatkommunerna

Klimatcoachen får kommunerna att jobba

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 15:36 CEST

Hälften av de kommuner som fått hjälp av en klimatcoach har efter 1,5 år en klimatstrategi, antagen eller på remiss. I samtliga kommuner som fått coachning är processen nu i full igång med sikte på att ta fram en klimatstrategi.

I dag saknar många av Sveriges kommuner ett målmedvetet klimatarbete. Det är framför allt resursstarka kommuner som har bra kontroll på sina utsläpp av växthusgaser och en handlingsplan för att minska dem, en s.k. klimatstrategi. Det är nödvändigt att kommunerna minskar sina utsläpp om de nationella klimatmålen ska kunna nås.

Under ett och ett halvt år har nätverket Klimatkommunerna drivit projektet "Klimatcoachning - stöd till lokalt klimatarbete i småkommuner". Projektet, som finansieras av Naturvårdsverket, har erbjudit personligt stöd av en klimatcoach till kommuner med färre än 15000 invånare. 22 kommuner från Älvsbyn i norr till Skurup i söder har deltagit i projektet. Under den tid projektet pågått har deltagarna genomgått en ibland svår och jobbig men också lärorik process som lagt grunden till ett strukturerat klimatarbete.

- Vi fokuserar ju nästan bara på vardagsarbete, strategiskt arbete saknar vi resurser för, säger Agneta Malm, planeringschef i Osby kommun. Genom det här projektet har vi fått ett nätverk av kommuner som jobbar med samma frågor. Hjälpen från klimatcoachen har också varit ovärderlig och gett oss det självförtroende vi behöver för att våga jobba med de här frågorna själva - klimatarbete behöver inte vara svårt, fortsätter Agneta.

- I min nära kontakt med kommunerna har jag sett att många gör samma typer av misstag, tex hur man organiserar sig internt eller underskattar tidsåtgången, säger klimatcoachen Andreas Lamppa. Kunskaper om hur man tar fram ett sådant här strategidokument saknas ofta i mindre kommuner. Utifrån erfarenheterna av vårt arbete tror vi det kommer att finnas ett behov av fortsatt klimatcoachning för lång tid framåt, spår Andreas Lamppa.

Enligt Naturvårdsverket har klimatarbetet i Sveriges kommuner lett till minskningar som motsvarar tre fjärdedelar av Sveriges klimatmål 2008-2012. Trots detta finns det fortfarande många kommuner som saknar strategiskt klimatarbete. Dessa kommuner kännetecknas ofta av att de saknar politiskt stöd för klimatarbetet och i många fall också drivande tjänstemän i organisationen. Klimatcoachen har kunnat visa att genom att sammanföra olika kompetenser från flera förvaltningar har kommunen oftast all den kompetens som behövs.

Projektet avslutas den 11 september 2008.

Kontakt:
Andreas Lamppa, Klimatkommunerna, 0734-48 56 26
andreas.lamppa@lund.se

Karin Hermansson, Naturvårdsverket, 08-698 12 89
karin.hermansson@naturvardsverket.se

Deltagande kommuner:
Boxholm, Dals-Ed, Emmaboda, Fagersta, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Habo, Hjo, Hylte, Härjedalen, Hörby, Lysekil, Markaryd, Mullsjö, Munkedal, Osby, Perstorp, Skurup, Ånge, Älvsbyn och Östra Göinge