Första AP-fonden

Klimateffekter viktiga för Första AP-fondens långsiktiga placeringsinriktning

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 09:06 CET

Klimatförändringar kan komma att få långtgående effekter för en långsiktig investerare. Det visar den klimatstudie som Första AP-fonden, som enda svensk pensionsfond, tillsammans med tretton internationella pensionsfonder (1), IFC (en del av Världsbanken), Carbon Trust, ledande klimatforskare och Mercer har gjort av klimatfrågans betydelse för en långsiktig investerare.

Den analysansats som använts i studien kommer därför från och med nu inkluderas i den analysmodell fonden använder sig av för att bestämma långsiktig placeringsinriktning. Slutsatserna i klimatstudien har stärkt fonden i sin övertygelse om nödvändigheten att öka andelen reala tillgångar i portföljen, exempelvis investeringar i fastigheter, jordbruk, skog och infrastruktur.

”Att delta i detta projekt har inte bara gett oss bättre kunskap och förståelse för hur klimatförändringar skulle kunna påverka olika tillgångsslag och vår långsiktiga avkastning. Det har även gett oss förbättrade verktyg för vår analys av långsiktiga placeringsinriktning, kärnan i vår investeringsmodell”, säger Johan Magnusson, VD för Första AP-fonden.

Ytterligare information om Första AP-fondens medverkan i projektet och vad slutsatserna innebär för fondens långsiktiga investeringar finns på http://www.ap1.se/Klimatforandringar-och-allokering .

Mercers pressmeddelande, mer information om projektet och slutrapporten finns på www.mercer.com/climatechange.

Chef kommunikation och ägarstyrning Ossian Ekdahl Tel: 08-566 20 209 Mobil:0709-681 209 e-mail: ossian.ekdahl@ap1.se

(1) APG (Nederländerna), AustralianSuper (Australien), British Columbia Investment Management Corporation (Kanada), British Telecom Pension Scheme (UK), CalPERS (USA), CalSTRS (USA), Environment Agency Pension Scheme (UK), Government of Singapore Investment Corporation (Singapore), Maryland State Retirement and Pension System (USA), Norska pensionsfonden utland, Ontario Municipal Employees Retirement System (Kanada), PGGM (Nederländerna) and VicSuper Pty Ltd (Australien).