SIS, Swedish Standards Institute

Klimatet är inte allt - Ny bok går igenom produkters totala miljöpåverkan

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 11:19 CEST

Vad är ett vettigt miljömål? Ett företag talar om energibesparingar, ett annat om minskade utsläpp, ett tredje om mer miljöanpassade produkter. Men hur mäter och kommunicerar vi den samlade påverkan på miljön? Tänk om till exempel utsläppen av växthusgaser minskar men vattenkvaliteten försämras? I den globala standarden för miljödeklarationer finns ett gemensamt sätt att bedöma och beskriva produkters miljöpåverkan. Och nu kommer handboken från SIS som praktiskt förklarar hur det går till.

Idag vill vi veta vilken miljöpåverkan produkter har. Som konsumenter tittar vi efter olika typer av märkningar och som inköpare frågar vi efter varors miljödeklaration. Nu finns en handbok som beskriver hur miljönytta och affärsnytta hänger ihop. Hur man tar reda på vilka insatser som ger verklig miljönytta, hur resultatet kommuniceras och hur det i sin tur stärker varumärket och affärerna.

- Många vill beskriva sina produkter som "miljöanpassade" på olika sätt. Risken är att jakten på snabba resultat ger en sned bild av vad som är viktigast i miljöarbetet och att mätningar blir svåra att jämföra. Vi vill visa att det finns ett internationellt vedertaget arbetssätt, där resultatet ger en rättvisande och transparent bild av produkters miljöpåverkan, säger Lars Jonsson på SIS.

Lars Jonsson arbetar med standarder för miljöledning, ISO 14000-serien, på SIS, Swedish Standards Institute och är författare till handboken tillsammans med Birgit Bodlund med bakgrund från Vattenfall och Lars-Gunnar Lindfors från Svenska Miljöinstitutet IVL.

Handboken beskriver hur miljödeklarationer, baserade på den internationella standarden Typ III miljödeklarationer - Principer och procedurer SS-ISO 14025, kan användas som ett verktyg för att leda miljöarbetet i rätt riktning. Boken Miljödeklarationer - verktyg för trovärdigt miljöarbete finns inom kort tillgänglig hos SIS till ett pris av 795 kronor.

Välkommen till ett frukostseminarium om boken den 8 maj 2009 kl 08:30-10:00 hos SIS, Swedish Standards Institute, Sankt Paulsgatan 6 i Stockholm.

För ytterligare information:
Lars Jonsson, projektledare SIS, 08-555 520 36 0709-48 06 50, lars.jonsson@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se