Kriminalvården

Klimatet i fängelserna kartlagt

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 14:18 CET

Stor undersökning bland personal och intagna har kartlagt behandlingsklimatet i kriminalvården.

Kriminalvården har för första gången vetenskapligt undersökt fängelsernas förutsättningar att bedriva ett bra klientarbete på de anstalter som har narkotikaavdelningar.

- Senare års forskning visar att det inte räcker med ett bra behandlingsprogram. Effekten beror även i stor utsträckning på det stöd och det klimat som finns i en organisation, säger Lars Krantz på Kriminalvårdens utvecklingsenhet.

Mätning av klimatet
Genom att mäta klimatet där verksamheten äger rum kan Kriminalvården få besked om olika anstalters förmåga att bedriva ett bra klientarbete. Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt?

Efter engelsk förebild har därför sammanlagt 925 intagna och 419 anställda vid Kriminalvårdens narkotikaavdelningar fått beskriva den dagliga miljön som de upplever den, genom att svara på ett hundratal frågor som vägts samman i olika områden.

Här är några resultat från undersökningen:

* Mest positiva på de slutna anstalterna var de intagna vid behandlingsavdelningarna (avdelningar för välmotiverade, bland annat på Kumla, Hinseberg, Halmstad och Roxtuna).
* Mindre positiva var de intagna vid motivationsavdelningarna (avdelningar för intagna som behöver stöd i sin motivation) och mest negativa var klienterna vid fyra särskilda motivationsavdelningar (avdelningar på anstalterna Borås, Håga, Hällby och Kirseberg för intagna som är svårmotiverade).
* Gemensamt för alla avdelningar är att de intagna i huvudsak svarat positivt för områdena ”värdighet/livskvalitet”, ”känsla av trygghet” och ”etnisk lika behandling”.
* Vid slutna behandlingsavdelningar skattas områdena ”stöd för personlig utveckling”, ”programverksamhet” och ”narkotikainsatserna” högre än vid övriga avdelningar.

De intagna har också fått svara på frågan ”Hur värderar du avdelningen sammanfattningsvis?”. Enskilda områden, det totala medelvärdet, liksom den sammanfattande värderingen, pekar åt samma håll för de anstalter där svaren är mest positiva. Detta är tydligt vid de slutna behandlingsavdelningarna vid anstalterna Borås, Roxtuna, Hinseberg och Halmstad, som därmed kan sägas vara undersökningens ”vinnare”.

- Undersökningen hjälper oss att utveckla och förbättra vår missbruksverksamhet, men också att bättre differentiera de intagna med olika behov på olika avdelningar. Det är viktigt av såväl behandlingsskäl som säkerhetsskäl, säger Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén.