Sveriges Kommuner och Landsting

Klimatet i fokus under ordförandehalvåret

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 13:15 CEST

Idag tar Sverige över ordförandeklubban i EU. För Sveriges Kommuner och Landsting kommer fokus ligga på klimat och tillväxt. SKL och ett antal internationella organisationer ställer sig nu bakom kravet om att kommuner och regioner ska ges ökat inflytande i klimatpolitiken.

-Kommuner och regioner, med sin närhet till medborgarna, bör erkännas som nyckelaktörer och viktiga samarbetsparter i den klimatöverenskommelse som nu diskuteras. Vi har därför i en skrivelse till regeringen bett om tillägg om kommuner och regioner i den text som förhandlas inför FN:s klimatkonferens, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

-I den lokala och regionala politiken finns en stor vilja att ta ett delat ansvar för att hantera klimatförändringen och dess effekter. Inom många områden bedrivs ett aktivt klimatarbete. Det gäller såväl i Sverige som internationellt, säger Anders Knape.

Det var vid den internationella klimatkonferensen i Köpenhamn i början av juni som företrädare för kommuner och regioner i världen begärde en ökad roll och tydliga tillägg om detta i nästa klimatöverenskommelse. Det är den överenskommelse som ska ersätta Kyotoavtalet och väntas antas vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december.

-Vi är övertygade om att en mer långtgående klimatöverenskommelse kan nås genom att ge en starkare roll för lokal och regional nivå. En överenskommelse som beaktar medborgarnas behov i både utvecklade länder och utvecklingsländer, säger Anders Knape.

Klimatet ligger i fokus för SKL:s arbete under ordförandehalvåret. Förbundet kommer bland annat att uppmärksamma miljöministrarnas möte i Åre i slutet av juli.

Lissabonstrategin för ökad tillväxt i Europa kommer också att vara av stort intresse. Bland annat kommer SKL tillsammans med ordförandeskapet att arrangera Growing together for a sustainable Europe- Local and regional implementation of the strategy for growth and jobs after 2010 i Göteborg 10-11 november.

Ladda ned skrivelsen om tillägg i klimatöverenskommelsen (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om SKL:s klimatarbete

Läs mer om SKL:s arbete under ordförandeskapshalvåret

Läs mer om SKL:s arbete med EU och andra internationella frågor

För mer information: Om klimatskrivelsen: Andreas Hagnell, handläggare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 78 66 eller e-post: andreas.hagnell@skl.se

Om EU ordförandeskapet och SKL:s arbete: Karin Flordal, handläggare på internationella sektionen, tfn: 08-452 78 34 eller e-post: karin.flordal@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Bifogade filer:
Skrivelse om tillägg i klimatöverenskommelsen(.pdf)