Byggherrarna

Klimatfärdplan 2050 – Var finns samhällsbyggnadsperspektivet?

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 08:41 CET

Byggherrarna ställer sig bakom tvågradersmålet i Färdplan 2050 men efterlyser ett tydligare samhällsbyggnadsperspektiv. 


Byggherrarna konstaterar att tvågradersmålet kommer att innebära en stor omställning av samhället. Frågor som på nästan varje punkt berör samhällsbyggnadssektorn – hur vi producerar och använder vår energi, hur vi reser och transporterar material, var vi bygger, hur vi bygger och hur vi förvaltar och utvecklar bebyggelsen. Ett viktigt perspektiv som dessvärre nästan helt saknas i färdplanen är samhällsplaneringen och framtidens infrastruktur. Samhällsbyggnadssektorn hanterar extremt långsiktiga investeringar i byggnader och anläggningar och behöver därför tydlighet och förutsägbarhet i klimatpolitiken. Det är inom samhällsbyggnadssektorn som förutsättningarna att klara tvågradersmålet skapas. 


Byggherrarna anser att färdplanens struktur med uppdelning på olika samhällssektorer gör att helheten gått förlorad. Färdplanen borde ha tagit ett helhetsgrepp och gjort en bredare analys av samhällbyggnadssektorn.


Byggherrarna konstaterar också att färdplanen är ett av många statliga initiativ från olika departement som berör samhällsbyggnadssektorn. Dessvärre förefaller dessa olika initiativ sakna såväl samhällsbyggnadsperspektiv som inbördes samordning.

Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.