Länsstyrelsen i Uppsala län

Klimatförändringar och dess påverkan på Uppsalaregionen - expertseminarium

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 13:52 CEST

Hur ska vi förhålla oss till de risker och möjligheter som de framtida förväntade klimatförändringarna kommer att medföra. Vad innebär detta för den fysiska planeringen, jord- och skogsbruk, den biologiska mångfalden, hälsan mm.
Länsstyrelsen och Regionförbundet anordnar ett gemensamt expertseminarium kring dessa alltmer aktuella och betydelsefulla framtidsfrågor.

Seminariet inleds med några föredrag av svenska experter inom aktuella ämnesområden. I den därefter allmänna diskussionen görs några förberedda inlägg av nationella och regionala experter.

Tid: Tisdag den 2 september, kl. 13 - 16
Lokal: Mariasalen, Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala

Seminariet är kostnadsfritt.

Inledningsföredrag
Vad kan vi förvänta oss för framtida klimat i Uppland, Sten Bergström, SMHI.
Klimatpåverkande utsläpp, Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket
Hur planerar vi det klimatanpassade samhället, Bengt Larsén, Boverket.

Anmälan senast den 29 augusti till: marie.ullerstedt@lansstyrelsen.se

Ytterligare upplysningar: Göran Albjär: 018 - 19 52 34

Förberedda inlägg
Förväntad påverkan på jordbruket, Håkan Fogelfors, SLU.
Förväntad påverkan på skogsbruket, Helena Ringblom, Skogsstyrelsen.
Förväntad påverkan på vattenmiljöer, Lennart Nordvarg, Länsstyrelsen.
Förväntad påverkan på hälsan, Staffan Sylvan, Akademiska Sjukhuset.
Risker för påverkan på infrastrukturen, Stig Ekberg, Länsstyrelsen.