Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Klimatförhandlingar i Bonn

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 09:48 CEST

Jacob Risberg, policyhandläggare för Svenska kyrkan är i Bonn för att följa klimatförhandlingarna. På hans tröja står: Hur gammal kommer du att vara år 2050? Det är en utmaning från de yngre till de äldre i klimatförhandlingarna. Foto: Rickard Wolrath/IKON

Svenska kyrkans internationella arbetes klimathandläggare Jacob Risberg finns på plats i Bonn under de pågående klimatförhandlingarna. Under mötet kommer frågor som hur klimatnotan ska finansieras och en förlängning av Kyotoprotokollet diskuteras.

Under klimatförhandlingarna som pågår i Bonn fram till den 17 juni ska länderna bland annat diskutera en förlängning av Kyotoprotokollet som går ut 2012. De allra flesta länder har nu hoppat av Kyotoprotokollet vilket Jacob Risberg ser som mycket problematiskt:

– Man kan inte riva sitt hus innan man ens sett ritningen för det nya huset. Jag hoppas på att EU går ut och säger att vi står upp för Kyotoprotokollet i Bonn. Det skulle sända starka signaler till både i- och u-länder, säger Jacob Risberg.

Klimatet behöver nya pengar
I dag tar de utvecklade länderna, inklusive Sverige, i hög grad pengar från sina biståndsbudgetar till klimatarbete. Men det är pengar som ju egentligen ska gå till fattigdomsbekämpning.

- Svenska kyrkan säger att det måste vara nya pengar. Men det är stora summor som krävs: samma mängd pengar som vi i dag ger i bistånd, säger Jacob Risberg.

Världen måste få fram nya pengar och därför handlar klimatförhandlingarna om att diskutera sådant som nya globala skatter på finansiella transaktioner eller skatter på sjöfart och flyg.

Flera förslag på hur klimatkostnaderna ska betalas
Svenska kyrkan har varit med och tagit fram en studie som granskar de olika förslag som finns på den här typen av ”finansieringsmekanismer”. Nu behöver förslagen backas upp av politisk vilja.

Läs mer på Opinionsbloggen

Jacob Risberg finns tillgänglig för intervjuer. Kontakta pressekreterare Stefan Håkansson, 0768-00 01 02.

FAKTA

Svenska kyrkan och klimatförhandlingarna

 Världens fattiga är minst ansvariga för klimatförändringarna, men drabbas hårdast av exempelvis intensivare torka. Världen behöver ett rättvist klimatavtal som både stoppar den globala uppvärmningen och ger fattiga människor rätt till utveckling.

Vi vill att Sverige ska kämpa för ett avtal som:    • håller den globala uppvärmningen under +2ºC.
    • gör att EU minskar de egna utsläppen av växthusgaser med 40 % till 2020.
    • gör att EU – utöver sina egna åtaganden – betalar för minst lika stora utsläppsminskningar i utvecklingsländer.
 

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.