Global Utmaning

Klimatförhandlingarna bör fortsätta i två parallella spår

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 10:00 CET

Förhandlingarna om ett nytt klimatavtal är inne i ett kritiskt skede och det behövs nu två parallella spår. Det första är att fortsätta verka för ett juridiskt bindande klimatavtal, det andra är att få till stånd ett ramverk för investeringar i hållbar teknik. Ett sådant ramverk kan inledningsvis etableras av EU och ett mindre antal länder med stora CO2-utsläpp.

Global Utmaning ingår tillsammans med två andra tankesmedjor, Bertelsmann från Tyskland och European Policy Centre i Bryssel, i projektet ”Europe´s Role in the New World Order” för att ge råd till EU-kommissionen i globala frågor.

Tankesmedjan Global Utmaning presenterar nu sitt policypapper ”From Copenhagen to Cancun”. I policypappret föreslås att EU-kommissionen utvecklar en handels-  investerings- och tillväxtstrategi för utsläppsminskning, ett ramverk som ska vara förenligt med WTO:s mål om hållbar utveckling – en frihandelsagenda med det långsiktiga målet om en CO2-fri handel.

En sådan strategi kan bygga på följande element:

•Etablera ett golv för priset på CO2, vilket ökar incitamenten till ett grönt teknikskifte. Ett långsiktigt pris på ca €40/ton är rimligt (att jämföra med dagens pris på spotmarknaden för utsläppsrätter på €13/ton). Ett sådant prisgolv kan upprätthållas t ex genom en EU-gemensam koldioxidskatt.
•Använd den inre marknadens metoder för att utveckla produktstandarder som främjar klimatvänliga varor och tjänster – i Europa och globalt. EU bör nu bestämma de krav på energieffektivitet som behövs för att nå utsläppsmålen från 2020 och framåt.
•Vidareutveckla EUs system för handel med utsläppsrätter (ETS) så att utsläppsrätterna auktioneras fullt ut så snart som möjligt.
•Revidera WTOs regelverk om subventioner så att de möjliggör subventioner till klimatvänliga verksamheter.
•En EU-policy för hur offentlig upphandling kan användas i klimatarbetet.
•Ta bort handelshinder på klimatvänliga varor.

Under 2010 måste takten i omvandlingen av Europas energisystem och näringsliv öka. G-20 skulle vara en lämplig en arena för att diskutera ett ramverk för klimatvänliga investeringar, eftersom denna diskussion inte måste inkludera alla medlemmar i FNs klimatavtal UNFCCC. När det gäller förhandlingarna om ett nytt klimatavtal, är UNFCCC fortfarande den primära arenan, trots den initiala kritiken mot Köpenhamnmötets magra resultat. 

Presskontakt: Annette Lilliestierna, 070-540 88 81, annette.lilliestierna@globalutmaning.se

Ladda ner rapporten på www.globalutmaning.se