Utrikesdepartementet

Klimatfrågan efter Köpenhamn, den globala ekonomiska återhämtningen och kinesisk säkerhetspolitik - huvudfrågor för Stockholm China Forums sjätte möte

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 15:21 CET


Den 17-18 januari samlas Stockholm China Forum för sitt sjätte möte för transatlantisk dialog om och med Kina.

Kinas växande globala roll utgör en av vår tids viktigaste frågor och forumets huvudsyfte är att genom återkommande möten i en kvalificerad krets fördjupa diskussion om vad Kinas uppgång betyder och hur denna bör mötas.

Det just avslutade klimatmötet i Köpenhamn är en tydlig illustration på såväl Kinas växande roll som på Kinas avgörande betydelse för möjligheterna att uppnå hållbara resultat, och "klimatfrågan efter Köpenhamn" är en av mötets huvudpunkter.

Klimatmötet föregicks av toppmöten mellan såväl USA och Kina som mellan EU och Kina och en central fråga är hur vägen framåt ser ut efter dessa toppmöten. Stabiliseringen av den globala ekonomin är en gemensam huvuduppgift. Kinas växande säkerhetspolitiska roll utgör en ytterligare dimension. Relationerna mellan Kina och Indien ägnas denna gång särskild uppmärksamhet.

Stockholm China Forum har blivit ett centralt forum för dialog om Kina och deltagarkretsen är liksom vid tidigare tillfällen mycket kvalificerad. Carl Bildt deltar, liksom Ron Asmus, GMF och en rad företrädare för såväl Obama-administrationen som ledande tankesmedjor i USA, Europa och Kina. Bland de senare märks Charles Freeman från Institute for Strategic Studies i Washington, Mark Leonard, chef för European Council on Foreign Relations och Qin Yaqing från China Foreign Affairs University.

Från svensk sida deltar bland annat Lars-Erik Liljelund, statsministerns samordnare i klimatfrågor, ekonomen Klas Eklund, Ari Kokko, chef för Handelshögskolands Kinacenter, Olof Ehrenkrona, rådgivare till utrikesministern, Klas Molin, chef för UD:s Asienenhet samt förre Pekingambassdören Börje Ljunggren.

Konferensen kommer att äga rum i konferenscentrat Strandvägen 7A i Stockholm.

Stockholm China Forum har tillkommit i dialog mellan den amerikanska stiftelsen The German Marshall Fund of the US (GMF), Utrikesdepartementet, forskningsstiftelsen STINT och Riksbankens Jubileumsfond. Samtliga fyra parter bidrar finansiellt. Forumet samlas två gånger per år. Det första mötet höll våren 2007.


Kontakt:
Ambassadör Börje Ljunggren (utrikesdepartementets koordinator)
Tfn: 073-832 05 21

Kanslirådet Karl-Olof Andersson, UD:s Asienenhet
Tfn: 070-992 29 85

Cecilia Julin, UD:s kommunikationschef
Tfn: 0708-67 39 94