Miljöpartiet Stockholms stad

Klimatframgång för Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 07:13 CET

Snart stängs kolkraftvärmeverket i Värtahamnen. Det är ett historiskt beslut som innebär en tidigareläggning av avvecklingen av kolet till 2022, den enskilt största möjliga klimatåtgärden inom Stockholms stad. Beslutet är ett inriktningsbeslut i styrelsen för Fortum Värme, som ägs av Stockholms stad och det finska moderbolaget Fortum Oy.

Kolkraftvärmeverket KVV6 har tidigare stått för närmare en tredjedel av Stockholms totala koldioxidutsläpp och Fortums framtidsplaner har varit att driva vidare kolkraftvärmeverket till år 2030. Nu har Fortum fattat ett inriktningsbeslut om att stänga KVV6 redan 2022, en tidigareläggning med åtta år. Detta innebär att man nu stoppar utsläpp av mer än 4 miljoner ton koldioxid i Stockholm.

– Det är en stor framgång för Stockholm och klimatet när stängningen av Stockholms största utsläppskälla av koldioxid tidigareläggs. Ingen annan enskild åtgärd kommer påverka Stockholms klimatarbete lika mycket som utfasningen av kolkraftvärmeverket i Värtahamnen, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Avvecklingen kan ske bland annat tack vare att man nu startat det nya biokraftvärmeverket, KVV8 som drivs av skogsavfall, men ytterligare åtgärder krävs för att utfasningen av kolet ska bli verklighet. Först och främst så måste Hässelbyverket, som idag är 60 år gammalt ersättas av ett nytt kraftvärmeverk för att bibehålla energiförsörjningen i regionen. Detta nya kraftvärmeverk planeras i Lövsta i norra Stockholm och kommer att kunna förse över 200 000 hushåll med värme och förnybar energi.

Vid klimattoppmötet i Paris 2015 så fastställdes målet om att den globala medeltemperaturökningen ska hållas väl under 2 grader, med sikte på 1,5 grader. En av de viktigaste faktorerna för att lyckas med detta är att reducera utsläppen av växthusgaser, och sedan 1990 har Stockholms totala utsläpp av växthusgaser minskat med en tredjedel.

I november 2016 antogs en strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040. Strategin fokuserar framförallt på två områden, hållbar energianvändning och miljöeffektiva transporter.Inom trafiken kommer det krävas en rad olika åtgärder, bland annat att man styr mot fossilfria drivmedel till stadens biltrafik. Stockholms energianvändning kommer genom det här beslutet att ta ett stort steg mot fossilfrihet, då den sjunde största utsläppskällan av koldioxid i landet ska stängas till 2022.

För vidare information

Elisabeth Ekstrand, pressekreterare, 076–122 96 02

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08–508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad/