Klimatkommunerna

Klimatinspiration i Växjö 28 mars

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 13:22 CET

Klimatkommunerna och Växjö kommun bjuder in till en inspirationsdag med tema Borgmästaravtalet (the Covenant of Mayors). Målgruppen, kommuntjänstemän som jobbar med strategiska klimat och energifrågor, får reda på vad som är på gång i andra kommuner och tillfälle att utbyta erfarenheter och tips.

Deltagarna kommer även att få en introduktion till affischverktyget ENGAGE, framtaget för att hjälpa kommuner engagera lokalinvånare, politiker m.fl. Eftermiddagen ägnas åt studiebesök, bl.a. till VEAB (Växjö Energi) och Växjös passivhus.

Träffen arrangeras med stöd från Intelligent Energy Europe (via projekten NET-COM och ENGAGE) och Sveriges Kommuner och Landsting.

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokal klimatarbete.

www.klimatkommunerna.se