Miljöpartiet de gröna

Klimatinvesteringar och jobb fokus i grön budget

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 11:06 CEST

Miljöpartiet de Gröna presenterar sin budgetmotion idag. Det är en stark inriktning på klimatinvesteringar, insatser mot ungdomsarbetslösheten och ökade anslag till kommuner och landsting. Totalt ökar förslagen sysselsättningen med 43 000 personer och minskar arbetslösheten med 1 procentenhet.


- Lågkonjunkturen ska mötas med en grön omställning och investeringar i klimatvänlig infrastruktur, energieffektivisering i byggnader och förnybar energi. På detta sätt förenar vi minskade klimatutsläpp med en ekonomisk utveckling som skapar tusentals nya jobb. Det säger Miljöpartiets ekonomiska talesperson Mikaela Valtersson.

Enligt beräkningar och analyser från Riksdagens utredningstjänst ger den gröna budgeten 1 procent lägre arbetslöshet och ökar sysselsättningen med 43 000 personer jämfört med regeringens politik.

- I en tid av kraftigt ökad arbetslöshet bland ungdomar föreslår vi stora satsningar i utbildning och jobb för ungdomar. Vi ökar anslagen till kommuner och landsting med 5 miljarder kronor redan i år så att varslen av lärare, barnskötare och sjuksköterskor förhindras. Sådana uppsägningar kommer att driva ner konjunkturen ytterligare och försämra kvalitén i välfärden, säger Mikaela Valtersson

FÖR VIDARE INFORMATION:
Mikaela Valtersson, 070-212 91 77
Paulo Silva, stabschef, 070-738 65 34MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Riksdagen, Mynttorget 2, 100 12 Stockholm
08-786 40 00 (växel)

Läs mer om grön politik: www.mp.se
Se också: www.youtube.com/miljopartiet