Regionförbundet Örebro

Klimatinvesteringsprogram har minskat regionens utsläpp och energianvändningen mer än väntat

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 10:42 CEST

Det klimatinvesteringsprogram som Örebroregionen har haft sedan 2008 har minskat utsläppen mer än väntat. Genom bland annat passivhus i Frövi, vedpannebidrag och företagsrådgivning har regionen minskat sina utsläpp med 3 300 ton koldioxid per år och sin energianvändning med 13 800 kWh per år. Detta motsvarar utsläpp från 160 personbilar och energianvändning för 550 småhus per år.

Åtgärderna har genomförts genom stöd från Naturvårdsverkets KLIMP-program. Totalt har Örebroregionen fått 6 miljoner kronor från Naturvårdsverket för programmet. Den statliga stimulansen gjorde att kommuner, företag och privatpersoner i regionen i sin tur investerade 36,7 miljoner för att genomföra åtgärderna.

-När vi nu sammanfattar 4 års arbete med klimpatinvesteringsprogrammet kan vi konstatera att investeringarna gav mer effekt än vi trodde, säger Björn Eriksson, ordförande i Regionförbundet Örebros nämnd för energi och klimat.

Totalt genomfördes nio åtgärder. Dessa är:

  • Ny omlastningsstation för timmer i Storå
  • Passivhus i Frövi
  • Företagsrådgivning i hela regionen
  • Bidrag till vedpanneägare
  • Effektivare gatubelysning i Bergslagen
  • Effektivare gatubelysning i Kumla
  • Effektivare gatubelysning i Lekeberg
  • Effektivare gatubelysning i Askersund
  • Teatern ”En pingvin i frysen”, som spelats för alla femteklassare i regionen


Mer information

Björn Eriksson, ordförande i Regionförbundets nämnd för energi och klimat
Tfn: 070-212 30 71

Peter Åslund, verksamhetsledare, Energikontoret Regionförbundet Örebro
Tfn: 070-817 44 70
E-post: peter.aslund@regionorebro.se

Katarina Bååth, informatör, Energikontoret Regionförbundet Örebro
Tfn: 070-221 63 74
E-post: katarina.baath@regionorebro.se 

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.