Specialfastigheter Sverige AB

Klimatkampanj – Resurser för framtiden

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 11:27 CET

Specialfastigheter, som äger och förvaltar cirka 85 procent av landets anstalter, och Kriminalvården har sedan 2008 samarbetat i syfte att minska miljöpåverkan genom att med olika åtgärder minska el-, värme- och vattenförbrukning. Det har gett gott resultat.

Prognosen för 2010 är att det håller i sig. Under perioden januari-augusti 2010 har elförbrukningen minskat med 6,3 procent jämfört med samma tidpunkt i fjol. I pengar räknat är det en besparing på cirka 2,3 miljoner kronor hittills i år. Vattenförbrukningen har under samma period minskat med 3,5 procent.

Fokus kommer att vara på insatser som sänker klimatpåverkan från verksamheten samt från fastighetsdriften med målsättning till minskade klimatutsläpp och kostnader.

Kampanjen kommer att innehålla informationsmaterial, i syfte att öka kunskaperna i miljöfrågorna. Varje enskild medarbetare/klient skall få en förståelse till att varje enskilt miljö-agerande gör skillnad. En "aha"-upplevelse och ett engagemang skall skapas kring miljöfrågorna.

Martin Holgersson, miljöansvarig på Kriminalvården samt Maria Widfeldt, miljöansvarig på Specialfastigheter kommer att driva kampanjen.

 

Om Specialfastigheter

Specialfastigheter Sverige AB äger och förvaltar fastigheter som är byggda för speciella ändamål. Våra hyresgäster är bland andra Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse, Specialskolemyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten.

Specialfastigheter har cirka 100 medarbetare och omsätter cirka 1,6 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Linköping och regionkontor finns i Borås, Örebro, Stockholm och Sundsvall. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Näringsdepartementet.

Om Kriminalvården

Kriminalvården ansvarar för verkställigheten av straff i fängelse och frivård, för verksamheten vid häkten samt för personutredningar i brottmål. Kriminalvården har 55 anstalter, 31 häkten och 35 frivårdskontor. Kriminalvården har sitt huvudkontor i Norrköping och är organiserad i sex regioner och en transporttjänst. Anstalten Norrtälje ingår i Region Stockholm.

Kontaktpersoner i Kriminalvården för klimatkampanjen är Martin Holgersson, miljösamordnare; Daniel Blom, fastighetschef; Torbjörn Nyberg, kriminalvårdschef anstalten Norrtälje.