Klimatkommunerna

Klimatkommunerna diskuterar solenergi med riksdagsledamot Lise Nordin

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 07:44 CET

Idag, den 22 februari, träffar Klimatkommunerna Lise Nordin, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson för Miljöpartiet. Representanter från Klimatkommunerna kommer att prata om hur kommuner bäst ska kunna bidra till omställningen till ett fossilfritt Sverige genom att öka produktionen av solel.

- Klimatkommunerna välkomnar det ökade investeringsstödet på solceller och beslutet om att Energimyndigheten kommer ta fram en strategi för att öka användningen av solel i Sverige. Samtidigt finns det hinder som försvårar utbyggnaden av solel i kommunerna. Detta vill vi gärna prata med Lise Nordin om, säger Karin Thomasson, ordförande för Klimatkommunerna.

I den nya rapporten Mot framtiden och vidare - Kommunernas arbete och utmaningar mot ett fossilbränslefritt Sverige går det bland annat att läsa om Klimatkommunernas arbete för ett fossilfritt Sverige och de hinder som kommunerna står inför. Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor som rör småskalig produktion av förnybar energi i många kommuner, kommunala bostadsbolag och landsting. Detta går helt i linje med den nationella politikens förväntningar på den lokala nivån som föregångare i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Som en del i att uppnå klimatmålen investerar många kommuner i solcellsanläggningar och tar till exempel fram solkartor för hela kommunen. En solkarta är ett hjälpmedel för villa- och fastighetsägare för att bedöma solpotentialen på ett tak genom att visa hur mycket solenergi ett tak kan producera med hjälp av solceller under ett år.

Kontakt:

Karin Thomasson, ordförande Klimatkommunerna, 070 - 530 10 90, karin.thomasson@ostersund.se

Maria Ivansson, samordnare Klimatkommunerna, 046 - 35 64 47, maria.ivansson@lund.se

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Idag består Klimatkommunerna av 33 kommuner och en region, från Skellefteå i norr till Vellinge i söder. För att få gå med i Klimatkommunerna krävs att kommunen/landstinget har ett levande och långtgående klimatarbete.

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen stödjer kommuner som arbetar med klimatfrågan och är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. Klimatkommunerna ska sprida information och erfarenheter om lokalt klimatarbete och höja kunskapen om klimatproblematiken. Klimatkommunerna startade som ett nätverk 2003, och blev i november 2008 en förening.

www.klimatkommunerna.se

facebook.com/klimatkommunerna

twitter.com/klimatkomunerna